Активности Подружнице стручних сарадника у Смедереву

151

Подружница стручних сарадника Смедерево у сарадњи са Регионалним центром Смедерево организовала је дводневни семинар „(Не)видљиво васпитање-углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика“ (кат. бр. 12), 25. и 26. јануара 2020.године. Семинару су присуствовала 22 стручна сарадника и 5 наставника. Циљеви овог програма СУ су планско јачање васпитне улоге школе кроз оснаживање капацитета наставника за изградњу и одржавање угледа, добре атмосфере, препознатљивог идентитета и осећања припадности школи и стварање подстицајног амбијента за развој целокупне личности ученика.

Теме семинара су: Увод и интеграција; Углед, како га стећи и одржати; Нивои утицаја и нивои промене; Међуљудски односи као главни контекст васпитног процеса – атмосфера у школи;Идентитет: циљеви, мисија, визија и припадање; Ученици, неповезани са собом и другима; Деца, ураган у школским клупама; Идентитет одељења и вештине успешне интеграције;Тимски рад: целина је више од збира делова; Етос одељења – питања која треба поставити; Поглед у будућност – етос у развојном плану одељења.

Кроз све теме учеснике је зналачки водио искусни „двојац“: Катарина Јовановић, дипломирани психолог и Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог. Као и обично кад су у питању семинари удружења ОДСТАР, интересовање и интеракција учесника и предавача је била на завидном нивоу. Атмосфера за рад била је пријатна, размена мишљења и искустава значајна, примери на којима су примењена стечена знања били су конкретни, реални и савремени те је корисност овог семинара од стране учесника процењена највећом могућом оценом.