Aktivnosti Podružnice stručnih saradnika u Smederevu

8

Podružnica stručnih saradnika Smederevo u saradnji sa Regionalnim centrom Smederevo organizovala je dvodnevni seminar „(Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika“ (kat. br. 12), 25. i 26. januara 2020.godine. Seminaru su prisustvovala 22 stručna saradnika i 5 nastavnika. Ciljevi ovog programa SU su plansko jačanje vaspitne uloge škole kroz osnaživanje kapaciteta nastavnika za izgradnju i održavanje ugleda, dobre atmosfere, prepoznatljivog identiteta i osećanja pripadnosti školi i stvaranje podsticajnog ambijenta za razvoj celokupne ličnosti učenika.

Teme seminara su: Uvod i integracija; Ugled, kako ga steći i održati; Nivoi uticaja i nivoi promene; Međuljudski odnosi kao glavni kontekst vaspitnog procesa – atmosfera u školi;Identitet: ciljevi, misija, vizija i pripadanje; Učenici, nepovezani sa sobom i drugima; Deca, uragan u školskim klupama; Identitet odeljenja i veštine uspešne integracije;Timski rad: celina je više od zbira delova; Etos odeljenja – pitanja koja treba postaviti; Pogled u budućnost – etos u razvojnom planu odeljenja.

Kroz sve teme učesnike je znalački vodio iskusni „dvojac“: Katarina Jovanović, diplomirani psiholog i Biljana Ercegovčević, diplomirani školski psiholog-pedagog. Kao i obično kad su u pitanju seminari udruženja ODSTAR, interesovanje i interakcija učesnika i predavača je bila na zavidnom nivou. Atmosfera za rad bila je prijatna, razmena mišljenja i iskustava značajna, primeri na kojima su primenjena stečena znanja bili su konkretni, realni i savremeni te je korisnost ovog seminara od strane učesnika procenjena najvećom mogućom ocenom.