Prezentacija sa Republičke sekcije stručnih saradnika održane 16. oktobra 2019. godine

658

“Uloga timova za zaštitu u prevenciji nasilja i diskriminacije”, Milja Krivokuća, savetnik za razvoj standarda indikatora u prevenciji nasilja i diskriminacije MPNTR

Preuzmi dokument (PPT, Unknown)


 

Upoznavanje sa obavezama ustanove u vezi sa zaštitom od nasilja (ček lista), savetnice – spoljne saradnice MPNTR za zaštitu od nasilja Nataša Stojanović, Nevenka Kraguljac i Radmila Simijonović

Preuzmi dokument (PPTX, Unknown)

 


 

“Nasilje u školama – rezultati istraživanja”, dr Miroslav Pavlović, naučni saradnik, savetnik koordinator, Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, ZUOV

Preuzmi dokument (PPT, Unknown)