16. oktobra 2019. godine održaće se sastanak Republičke sekcije stručnih saradnika

365

Sastanak Republičke sekcije stručnih saradnika održaće se u sredu, 16. oktobra 2019. godine, u 12 časova u svečanoj sali Druge ekonomske škole u Beogradu, ulica Gospodara Vučića, br. 50.

Dnevni red:

  1. “Procena ličnosti ranog uzrasta”, Snežana Milutinović, direktorka Centra za primenjenu psihologiju
  2. “Nasilje u školama – rezultati istraživanja”, dr Miroslav Pavlović, naučni saradnik, savetnik koordinator, Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, ZUOV
  3. “Uloga timova za zaštitu u prevenciji nasilja i diskriminacije”, Milja Krivokuća, savetnik za razvoj standarda indikatora u prevenciji nasilja i diskriminacije MPNTR
  4. Upoznavanje sa obavezama ustanove u vezi sa zaštitom od nasilja (ček lista), savetnice – spoljne saradnice MPNTR za zaštitu od nasilja Nataša Stojanović, Nevenka Kraguljac i Radmila Simijonović
  5. Razno