У среду 25. 9. 2019. у 12 часова у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању (учионица бр. 13) одржаће се састанак Подружнице педагога Нишавског округа. 

Дневни ред састанка:

1. Извештај о раду Подружнице у школској 2018/2019. години

2. Избор председника Подружнице за школску 2019/2020. годину

3. Предлог чланова Подружнице Нишавског округа за избор у Управни одбор, Надозрни одбор и Развојни тим Педагошког друштва Србије

4. Предлог за члана редакције Педагошких новина

5. План рада Подружнице за школску 2019/2020. годину

6. Текућа питања

Присуство састанку Подружнице педагога  део је стручног усавршавања  педагога. 

Напомињем да Подружницу педагога Нишавског округа чине сви педагози који раде у школама које припадају Школској управи Ниш и молим директоре да омогуће педагозима присуство састанцима. Добродошле су и колеге из других округа.