Okrugli sto „Nasilno ponašanje učenika prema nastavnicima u srednjoj školi“

474

U organizaciji Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Pedagoškog društva Srbije 13. septembra 2019. godine, u  Dečjem  kulturnom  centru, Takovska 8, Beograd, održan je OKRUGLI STO „NASILNO PONAŠANjE UČENIKA PREMA NASTAVNICIMA U SREDNjOJ ŠKOLI“.

Uz prisustvo i aktivno učešće referentnih predstavnika akademske i stručne zajednice, predstavljeni su rezultati istraživanja o izloženosti nasilju nastavnika srednjih škola u Srbiji (Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, 2017-2018. godina). Konstruktivna diskusija razvijala se u pravcu identifikacije različitih faktora koji mogu biti uzrok viktimizacije nastavnika. Jasno je prepoznata potreba da se ova, nedovoljno istražena problematika detaljnije ispita.