Sastanak Podružnice stručnih saradnika u Smederevu održaće se 25.06.2019. godine

10

Sastanak Podružnice stručnih saradnika u Smederevu održaće se 25.06.2019. godine sa početkom u 12 časova u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Smederevu

Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka
2. Saradnja na realizaciji Plana tranzicije za učenike koji se obrazuju po IOP-u 2 (PU-OŠ-SŠ)
3. Izveštaj o dosadašnjem radu Podružnice stručnih saradnika u Smederevu
4. Izbor seminara koji će se organizovati za stručne saradnike tokom sledeće školske godine
5. Plan rada Podružnice stručnih saradnika za školsku 2019/2020.godinu

Prisustvo sastanku Podružnice stručnih saradnika jedan je od oblika stručnog usavršavanja.