Због непредвиђених организационих околности састанак Подружнице педагога Нишавског округа који је заказан за среду 24. 4. 2019, одржаће се у УТОРАК 23. 4. 2019. у 12 часова  у Регионалном центру, са измењеним дневним редом:

Дневни ред састанка:

  1. Талентована деца у наставним и ваннаставним активностима – Сузана Васић ОШ „Краљ Петар Први“ и координатор билингвалне наставе Гимназије „Светозар Марковић“
  2. Истраживање Подружнице педагога Нишавског округа – Драгана Стевановић, ОШ „Бубањски хероји“
  3. Стручно усавршавање чланова Подружнице – Александра Петковић
  4. Разно

Присуство састанку Подружнице педагога део је стручног усавршавања педагога.

Напомињем да Подружницу педагога Нишавског округа чине сви педагози који раде у школама које припадају Школској управи Ниш и молим директоре да омогуће педагозима присуство састанцима. Добродошле су и колеге из других округа.