Састанак подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 29.03.2019. године са почетком у 12 часова у  Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходног састанка
  2. Извештај о реализацији истраживања педагога у школама
  3. Извештаји са семинара похађаних у претходном периоду
  4. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника – предлог за измене и/или допуне
  5. Учешће у пројектима, препоруке за израду пројеката (гост Дарије Јаношевић)
  6. Разно

Присуство састанку Подружнице стручних сарадника један је од облика стручног усавршавања.