Imamo čast i zadovoljstvo da vas, u ime organizatora, Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoškog društva Srbije pozovemo na

Naučni skup na nacionalnom nivou koji će se održati  pod nazivom “Obrazovna politika i praksa: u skladu ili u raskoraku?”

Skup će se održati 25. i 26. januara 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.