Место одржавања: Топола, ОШ “Карађорђе“

Датум :12. октобар 2018.

Дневни ред:

  1. Инклузија, теорија и пракса, приказ истраживачког рада
  2. Разно

Закључци:

  1. Резултате истраживачког рада припремила је Мирјана Милчић, психолог из ОШ “Станислав Сремчевић“ из Крагујевца.

Анкета је намењена учитељима и наставницима у основним школама. Укупно је анкетирано 342 наставника и то из Крагујевца, Баточине, Лапова, Груже, Тополе и Аранђеловца

Преузми документ (PDF, Unknown)

  1. Разно

а/ Подсећање на Приручник за инклузивни развој школе

б / Предлоге за  План рада Актива  за 2019. годину треба доставити  до 20.децембра 2018. године на мејл адресу: dragoslavmilosevickg@gmail.com

в/ Састанак Градског  актива стручних сарадника одржати почетком новембра 2018.

г/ На следећем састанку Окружног актива стручних сарадника  треба разговарати о  новом Правилнику  о стандардима  квалитета  рада установа .

д/ Избор  председника Актива стручних сарадника организовати крајем  јануара 2019.