Састанак Републичке секције стручних сарадника одржаће се 31. октобра 2018. године

518

Састанак Републичке секције стручних сарадника одржаће се у среду, 31октобра 2018. године, у 12 часова, у свечаној сали ОШ „Лазар Саватић“, улица Кеј ослобођења бр. 27, Земун.

Дневни ред:

  1. Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, Биљана Лајовић, психолог, МПНТР
  2. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, Милена Јеротијевић, психолог, Мрежа подршке инклузивном образовању
  3. Напредовање у звању стручних сарадника- примена правилника, Невенка Крагуљац, виша педагошка саветница, ОШ „Филип Филиповић“
  4. Разно