Састанак Подружнице педагога Нишавског округа – 18. 9. 2018.

92

У уторак 18. 9. 2018. у 12 часова у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању одржаће се састанак Подружнице педагога Нишавског округа.

Дневни ред састанка:

1. Извештај о раду Подружнице педагога Нишавског округа за школску 2017/2018 годину

2. План рада подружнице за школску 2018/2019 годину

3. Активности Педагошког друштва Србије – Скупштина ПДС и Правилник о додељивању награда и признања ПДС

4. Разно

Присуство састанку Подружнице педагога део је стручног усавршавања педагога.

Напомињемo да Подружницу педагога Нишавског округа чине сви педагози који раде у школама које припадају Школској управи Ниш и молимo директоре да омогуће педагозима присуство састанцима. Добродошле су и колеге из других округа.