У суботу 2. јуна у просторијама Педагошког друштва Србије одржан је семинар Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима ученика аутора Маје Врачар, Биљане Радосављевић, Биљане Михаиловић и Гордане Миловановић. Учесници семинара су били стручни сарадници из Крушевца, Чачка, Горњег Милановца и Београда који су показали висок ниво заинтересованости за следеће теме: принципе за професионалност у раду стручних сарадника, значај и улогу стручних сарадника кроз области рада, анализу најфрекветнијих и најзахтевнијих послова стручних сарадника и препознавање додатних знања и вештина неопходних у пракси. Циљ програма усмерен на унапређење рада и јачање капацитета стручних сарадника (педагога-психолога) у школама и домовима ученика је већим делом остварен у пријатној радној атмосфери. Јачање професионалне компетенције стручних сарадника допринеће унапређењу целокупног васпитно– образовног рада у школама јер су стручни сарадници према опису иницијатори и реализатори већине активности од значаја за развој и подизање квалитета рада у школи.

Присутне учеснике семинара је поздравила и председница Педагошког друштва Наташа Стојановић и позвала их на сарадњу и достављање предлога за унапређење и промоцију квалитета рада стручних сарадника у школама и домовима ученика.