Svim kandidatima se zahvaljujemo za učešću na konkursu „Podrška profesionalnom razvoju predškolskih pedagoga“.

Komisija u sastavu Slava Timarac Jovanov, Nataša Stojanović, Biljana Radosavljević je nakon uvida u pristiglu konkursnu dokumentaciju, a u skladu sa kriterijumima konkursa za učesnike mobilnosti,  donela odluku o izboru kandidata:

  1. Slavica Ilić
  2. Dušica Čolaković
  3. Jelena Paić
  4. Anita Erić

Po uslovima konkursa, predviđeno je da se oformi rezervvna lista kandidata ukoliko neko od odabranih učesnika mobilnosti bude sprečen da učestvuje na projektu.

Rezervna lista:

  1. Suzana Simeunović
  2. Milica Lazarević
  3. Vesna Radulović

 

 

.