Свим кандидатима се захваљујемо за учешћу на конкурсу „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“.

Комисија у саставу Слава Тимарац Јованов, Наташа Стојановић, Биљана Радосављевић је након увида у пристиглу конкурсну документацију, а у складу са критеријумима конкурса за учеснике мобилности,  донела одлуку о избору кандидата:

  1. Славица Илић
  2. Душица Чолаковић
  3. Јелена Паић
  4. Анита Ерић

По условима конкурса, предвиђено је да се оформи резерввна листа кандидата уколико неко од одабраних учесника мобилности буде спречен да учествује на пројекту.

Резервна листа:

  1. Сузана Симеуновић
  2. Милица Лазаревић
  3. Весна Радуловић

 

 

.