Позив на учешче на научној конференцији „Унапређивање квалитета образовања у основним школама”

597

header_slikaПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Институт за педагошка истраживања у Београду и Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру Коменијус IEEPS пројекта Унапређивање образовне ефективности основних школа”, организују:

међународну научну конференцију „Унапређивање квалитета образовања у основним школама”

14. октобар 2016.
Учитељски факултет Универзитета у Београду
Београд, Краљице Наталије 43

Научни скуп је акредитован као облик стручног усавршавања запослених у образовању. Детаљније информације можете видети на: http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S11982016

Основни циљ конференције је да промовише научно засноване налазе о чиниоцима квалитетног основношколског образовања. Конференција је усмерена на идентификовање најзначајнијих фактора који омогућавају стицање функционалних знања ученика, развијање критичког мишљења, мотивације и интересовања и постизање других позитивних образовних исхода. Намера је да ова конференција подстакне отворени дијалог и ближу сарадњу истраживача, доносилаца одлука, наставника, стручних сарадника и директора школа.  Позивамо Вас да својим присуством и учешћем у дискусији допринесете квалитету рада на конференцији.

Теме којима ће посебно бити посвећена конференција су:

  • Индивидуални чиниоци образовних исхода (социо-економски, психолошки и други)
  • Чиниоци квалитетне наставе (наставници, наставне методе и облици рада, разредна клима и други)
  • Унапређивање образовања на нивоу школе (школска клима, сарадња, лидерство и друго)
  • Образовне политике и квалитетни образовни исходи (вредновање школа, курикулум, професионални развој наставника, финансирање школа и друго)

Котизација за конференцију:

За студенте и запослене у школама из Србије: 2.000,00 РСД. Котизацију можете уплатити из Србије на рачун Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, број рачуна 840-12-92-666-93, позив на број s102016, назнака уплате – Котизација за скуп. Скенирану потврду о уплаћеној котизацији треба послати на адресу IEEPS2016conference@gmail.com. Плаћена котизација је услов за добијање уверења о присуствовању конференцији.

logo-llp