Програми стручног усавршавања за школску 2016/2017. и 2017/18. годину

1211

Поштоване колеге,

За наредну школску годину смо Вам припремили програме стручног усавршавања за које се надамо да ће допринети Вашем професионалном развоју и помоћи да стекнете нове и усавршите постојеће компетенције важне за унапређивање образовно-васпитног рада.

 1. 113 Корак напред у сарадњи одељенског старешине и родитеља
  Компетенција: Компетенције за комуникацију и сарадњу
  Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
  4.000,00 динара по учеснику, два дана
 2. 123 Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима
  Компетенција:
  Компетенције за комуникацију и сарадњу
  Приоритетна област: стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације
  4.000,00 динара по учеснику, два дана
 3. 124 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима ученика
  Компетенција:
  Компетенције за комуникацију и сарадњу
  Приоритетна област:
  праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника
  2.600,00 динара по учеснику, један дан
 4. 293 Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи
  Компетенција: Компетенције за поучавање и учење
  Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
  4.000,00 динара по учеснику, два дана
 5. 324 Рад са децом из маргинализованих група
  Компетенција
  :Компетенције за подршку развоју личности детета и ученика Приоритетна област: стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања занемаривања и дискриминације
  4.000,00 динара по учеснику, два дана
 6. 350 Како унапредити процес самоевалуације у настави?
  Компетенција: Компетенције за поучавање и учење
  Приоритетна област: праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника
  2.400,00 динара по учеснику, један дан
 7. 456 Технике учења
  Компетенција: Компетенције за поучавање и учење
  Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
  2.400,00 динара по учеснику, један дан

Заинтересовани могу добити све остале информације на телефон 011/2687-749, радним данима од 10 до 15 часова или на имејл drustvo@pedagog.rs