Обавештење за сараднике, ауторе прилога и претплатнике часописа Настава и васпитање

1493

Обавештење за колеге – сараднике, ауторе прилога и претплатнике часописа Настава и васпитање

На седници Управног одбора Педагошког друштва Србије, одржаној 31. марта 2016. године, донете су одлуке о следећим променама у издавању часописа:

  • Педагошко друштво Србије успоставило је сарадњу са Институтом за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду који је од броја 1/2016 суиздавач часописа Настава и васпитање.
  • Мења се динамика објављивања часописа на годишњем нивоу. Почев од 2016. године објављиваће се три броја часописа током једне године.

Наведене одлуке донете су у циљу испуњавања стандарда дефинисаних подзаконским документима којима је регулисано уређивање и издавање научних часописа.

На седници редакције часописа, одржаној 11. 02. 2016. године, дефинисана је следећа динамика прегледа и оцене примљених радова и обавештења аутора, на годишњем нивоу:

Период пријема радова: Рецензирање радова: Обавештавање аутора:
1. јануар – 28. фебруар током марта од 1. до 10. априла
1. март – 30. април током маја од 1. до 10. јуна
1. мај – 31. август током септембра од 1. до 10.  октобра
1. септембар – 31. децембар током јануара од 1. до 10. фебруара