Obaveštenje za saradnike, autore priloga i pretplatnike časopisa Nastava i vaspitanje

1328

Obaveštenje za kolege – saradnike, autore priloga i pretplatnike časopisa Nastava i vaspitanje

Na sednici Upravnog odbora Pedagoškog društva Srbije, održanoj 31. marta 2016. godine, donete su odluke o sledećim promenama u izdavanju časopisa:

  • Pedagoško društvo Srbije uspostavilo je saradnju sa Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji je od broja 1/2016 suizdavač časopisa Nastava i vaspitanje.
  • Menja se dinamika objavljivanja časopisa na godišnjem nivou. Počev od 2016. godine objavljivaće se tri broja časopisa tokom jedne godine.

Navedene odluke donete su u cilju ispunjavanja standarda definisanih podzakonskim dokumentima kojima je regulisano uređivanje i izdavanje naučnih časopisa.

Na sednici redakcije časopisa, održanoj 11. 02. 2016. godine, definisana je sledeća dinamika pregleda i ocene primljenih radova i obaveštenja autora, na godišnjem nivou:

Period prijema radova:Recenziranje radova:Obaveštavanje autora:
1. januar – 28. februartokom martaod 1. do 10. aprila
1. mart – 30. apriltokom majaod 1. do 10. juna
1. maj – 31. avgusttokom septembraod 1. do 10.  oktobra
1. septembar – 31. decembartokom januaraod 1. do 10. februara