09.06.2015. godine održana Republička sekcija stručnih saradnika

167

09.06.2015. godine održana Republička sekcija stručnih saradnika.
Dnevni red:
1. Primeri dobre prakse
2. Kratak osvrt na rad sekcije u ovoj godini i predlozi za rad sekcije u narednoj školskoj godini