10 година вредновања квалитета образовања и васпитања

623

Изменама Закона о основама система образовања и васпитања 2004.године, а услед  потреба образовног система, одлуком Владе РС основан је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Завод је добио надлежност да обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености  циљева, задатака, општих и посебних стандарда знања по нивоима и врстама, као и да обавља  стручне послове у вези са: предлагањем  општих и посебних стандарда знања, вредновањем рада наставника, васпитача, стручних сарадника и установа, провером резултата остварених прописаних циљева, задатака и општих и посебних стандарда знања на републичком нивоу, реализацијом међународних студија, праћењем ученичких постигнућа, пружањем стручне подршке Министарству, Савету и школама у домену праћења и вредновања степена остварености  циљева, задатака, општих и посебних стандарда знања, праћењем усаглашености система вредновања и осигурања квалитета  са европским упоредним системима. Завод је 2012. је од стране међународног верификационог тела (Bureau Veritas) постао прва   институција у Србији сертификована за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Обележавајући 10 година успешног рада Завод је уприличио свечаност којој су присуствовали угледно гости, пријатељи и сарадници. Скуп је отворио директор др Драган Банићевић, представивши укратко активности у досадашњем периоду. Честитке и похвале  су затим упутили: др Срђан Вербић, министар просвете науке и технолошког развоја и Десанка Радуновић, председница Националног просветног савета.

Након исцрпног представљања резултата  рада све три програмске области Завода директор Драган Банићевић је уручио захвалнице за конструктивну сарадњу, подршку и допринос развоју ове установе.

Посебна част за чланове Педагошког друштва Србије је што смо препознати као сарадници од значаја за успешан рад  Завода и што смо се нашли  међу добитницима Захвалнице.

zuov2

Др Драган Банићевић уручује Захвалницу  Биљани Радосављевић, председници  Педагошког друштва Србије