Projekat UNICEF-a i Pedagoškog društva Srbije

688

Pedagoško društvo Srbije je ove godine, po prvi put u svojoj istoriji, partner UNICEF-a u projektu o saradnji porodice i škole kroz jačanje uloge odeljenskog starešine. Projekat „Korak napred u saradnji odeljenskog starešine i roditelja” realizovaće se u periodu maj-novembar 2014.

U prvoj fazi projekta realizovano je empirijsko istraživanje u kome je učestvovalo 600 ispitanika (238 roditelja i 362 učenika osnovnih i srednjih škola iz Sombora, Subotice, Novog Sada, Kragujevca, Kraljeva, Požarevca, Valjeva, Niša, Vranja i Beograda.). Istraživanje je realizovano kako bi se sagledalo mišljenje ispitanika o ulozi i kvalitetu rada odeljenskog starešine u školama i prikupili predlozi za unapređivanje rada OŠ, kao i saradnje porodice i škole.

Sa ciljem prikupljanja kvalitativnih podataka od odeljenskih starešina realizovane su fokus grupe sa 103 nastavnika osnovnih i srednjih škola iz Beograda, Niša, Valjeva i Kraljeva. Dobijeni su podaci kako OŠ sagledavaju i procenjuju svoj rad, teškoće i prepreke sa kojima se suočavaju u radu.
Rezultati su ugrađeni u Vodič za odeljenske starešine, čiju promociju očekujemo uskoro.