Пројекат УНИЦЕФ-а и Педагошког друштва Србије

1073

Педагошко друштво Србије је ове године, по први пут у својој историји, партнер УНИЦЕФ-а у пројекту о сарадњи породице и школе кроз јачање улоге одељенског старешине. Пројекат „Корак напред у сарадњи одељенског старешине и родитеља” реализоваће се у периоду мај-новембар 2014.

У првој фази пројекта реализовано је емпиријско истраживање у коме је учествовало 600 испитаника (238 родитеља и 362 ученика основних и средњих школа из Сомбора, Суботице, Новог Сада, Крагујевца, Краљева, Пожаревца, Ваљева, Ниша, Врања и Београда.). Истраживање је реализовано како би се сагледало мишљење испитаника о улози и квалитету рада одељенског старешине у школама и прикупили предлози за унапређивање рада ОШ, као и сарадње породице и школе.

Са циљем прикупљања квалитативних података од одељенских старешина реализоване су фокус групе са 103 наставника основних и средњих школа из Београда, Ниша, Ваљева и Краљева. Добијени су подаци како ОШ сагледавају и процењују свој рад, тешкоће и препреке са којима се суочавају у раду.
Резултати су уграђени у Водич за одељенске старешине, чију промоцију очекујемо ускоро.