14.10.2014.године одржан састанак Републичке секције стручних сарадника

217

14.10.2014.године одржан састанак Републичке секције стручних сарадника.
Тема секције: Спољашње вредновање квалитета рада школа – прва искуства
Гости: Јасмина Ђелић и Јелена Најдановић-Томић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања