Еремија Алекса, уредник сајта www.pedagog.rs

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

Име и презиме: АЛЕКСА ЕРЕМИЈА
Звање: професор педагогије и специјалиста за интернет технологије

Тренутни послови:

 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја, асистент у Групи за националне мањине, социјалну инклузију и заштиту од насиља и занемаривања, Сектор за предшколско и основно образовање;
 • уредник сајта Педагошког друштва Србије;
 • спољни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања – дизајн и уређивање интернет презентације Завода;
 • технички уредник “Педагошких новина”.
 • Од новембра 2004. године уредник сајта Педагошког друштва Србије www.pedagog.rs
 • 03.2018. → до данас – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, асистент у Групи за националне мањине, социјалну инклузију и заштиту од насиља и занемаривања, Сектор за предшколско и основно образовање;
 • 06.2013. → 01.2018. – директор ОШ “Јелена Ћетковић”
 • 2013. → до данас – технички уредник „Педагошких новина“
 • 10.2005. → 06.2013. – помоћник директора ОШ “Јелена Ћетковић” (2005-2013); наставник предмета грађанско васпитање, наставник предмета информатика и рачунарство
 • 12.2003. → 10.2005. –  стручни сарадник педагог ОШ “Јелена Ћетковић”
 • 2003.  – стручни сарадник педагог ОШ “Никола Тесла”, Београд
 • 2002. → 2003.  – стручни сарадник педагог ОШ “Алекса Шантић”, Београд
 • 10.2017. → до данас
  спољни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања – дизајн и уређивање интернет презентације Завода
 • 10.2017.
  водитељ обуке „Обука учитеља за подизање ИТ компетенције“, Програм од јавног интереса који је одобрен решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 610-00-01662/2017-07
 • 08.2017.
  водитељ обуке „Достизање основних дигиталних компетенција наставника“, Програм од јавног интереса који је одобрен решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 153-03-00018/2017-03
 • новембар и децембар 2016. и мај 2017.
  модератор онлајн обуке у оквиру пројекта „Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета“
  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
 • 02.2007. → 06.2017.
  директор ментор на TEMPUS пројекту „Мастер програм – лидерство у образовању (EdLead)“ 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR
  Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
 • 01.2016. → 02.2016.
  сарадник на пројекту „Превенција дигиталног насиља“
  UNICEF и Педагошко друштво Србије
 • 04.2012. → 05.2012.
  координатор обуке „Програм оснаживања породица“
  UNODC Serbia Office
 • 05.2012..
  сарадник у пројекту „Развијање образовних стандарда за крај основног и општег средњег и средњег стручног образовања“
  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
 • 06.2015..
  члан организационог одбора и технички уредник зборника радова националног научног скупа „Педагошки допринос унапређивању подучавања и учења“
  одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • 01.2014..
  члан организационог одбора и технички уредник зборника радова националног научног скупа „Идентитет професије педагог у савременом образовању“
  одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • 01.2013..
  члан организационог одбора и технички уредник зборника радова националног научног скупа „Педагог између теорије и праксе“
  одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • 2007. год. – Факултет организационих наука, Београд, Специјалистичке студије – смер Интернет технологије – стечено звање: специјалиста за интернет технологије
 • 1994-1999. – Филозофски факултет, Приштина – смер: педагогија – стечено звање: професор педагогије
 • 1990-1994. –  Војна гимназија, Београд

Положен испит за дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника

 1. „Лидерство у образовању – управљање образовним институцијама, део 1“ – акредитован (организација: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу)
 2. „Лидерство у образовању – управљање образовним институцијама, део 2“ – акредитован (организација: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу)
 3. „Менторство“ – ТЕМПУС пројекат  „Мастер програм – лидерство у образовању (EdLead)“
 4. Стручни скуп „Улога директора образовно – васпитних установа“ (организација Друштво директора школа Србије)
 5. Међународна научна конференција „Унапређивање квалитета образовања у основним школама“ – акредитована (организација: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу)
 6. Међународна конференција „Нове технологије у образовању 2017.“ – акредитована (организација конференције: British Council)
 7. Међународна конференција „Нове технологије у образовању 2016.“ – акредитована (организација конференције: British Council)
 8. Међународна конференција „Нове технологије у образовању 2014.“ – акредитована (организација конференције: British Council)
 9. „e-Twinning информативни дан“ (организација семинара: Фондација Темпус – e-Twinning Национални тим за подршку)
 10. Међународна конференција „Official Digital Agenda in South Eastern Eurapean Schools“ (организација: Клет)
 11. Конференција „Улога директора у процесу образовања“ – акредитована (организација: Мрежа РЦ и ЦСУ Србије)
 12. Национални научни скуп „Педагог између теорије и праксе” – акредитован (организација Педагошко друштво Србије, Институт за педагошка истраживања)
 13. Стручни скуп „Портфолио запослених у образовању – фактор професионалног развоја“ – акредитован (организација: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак)
 14. „Професионална оријентација на преласку у средњу школу” – акредитован – (организација семинар: GIZ)
 15. „Други међународни симпозијум за директоре основних школа”, (организација Klett)
 16. „Први међународни симпозијум за директоре основних школа”, (организација Klett)
 17. „Школско развојно планирање” – акредитован – (организација семинара: Министарство просвете Републике Србије)
 18. „Нови облици зависности и савремени комуникациони системи”, – акредитован (организација: Центар за антраполошке студије, Београд)
 19. „Мултимедијални аспекти наставе и учења” – акредитован – (организација семинара: ВТШ Београд)
 20. „Оцењивање” – акредитован – (организација семинара: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања)
 21. „Дефицит пажње и хиперактивност деце” – акредитован (организација: Друштво учитеља Београд)
 22. „Е-комуникација и е-сарадња у оквиру школског е-система за подршку настави и школским процесима” – акредитован (организација: Електронски факултет у Нишу)
 23. „Превенција преступничког понашања” – акредитован – (организација семинара: Завод за унапређивање образовања и васпитања и Педагошко друштво Србије)
 24. „Електронско учење – администрација система” – акредитован – (организација семинара: Електронски факултет у Нишу)
 25. „Самоевалуација” (организација семинара: Министарство просвете Републике Србије)
 26. „Оснаживање младих кроз ученичке парламенте” – акредитован – семинар за тренере (организација семинара: Педагошко друштво Србије)
 27. „Оснаживање младих кроз вршњачку/школску медијацију – акредитован – семинар за тренере (организација семинара: Педагошко друштво Србије)
 28. „Impact oriented monitoring and self-evaluation and introduction to supervision” – (организација семинара: ГТЗ – немачка владина организација за техничку сарадњу)
 29. „Основе рачунарских мрежа”, – акредитован (организација семинара: Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад)
 30. „Интернет у настави” – акредитован
 31. „Школски полицајац” (организација семинара: Министарство просвете Републике Србије и Министарство унутрашњих послова)
 32. „ Школа без зидова, пут ка новом свету образовања” (организација семинара: Педагошко друштво Србије)
 33. „Образовање за све – инклузија деце са посебним потребама у редовне школе” (организација семинара: Министарство просвете Републике Србије)
 34. „ Технике превладавања ограничења у образовању” (ТОЦ програм у образовању), (у организацији Педагошког друштва Србије)
 35. „Програм едукације школских тимова о специфичним развојним проблемима у адолесценцији код ученика основних и средњих школа” – акредитован – (у организацији Педагошког друштва Србије и Института за ментално здравље Србије)
 36. „Вишефронтални облик наставе – ”Нова школа” Петра Савића” – акредитован –  (у организацији Педагошког друштва Србије)
 37. “Педагози у реформи образовног система” (стручна панел дискусија у организацији Педагошког друштва Србије)
 38. “Презентација и примена модела и програма у практичном раду педагога у сарадњи са наставницима и родитељима и раду са ученицима'” (у организацији Педагошког друштва Србије)
 39. „Активна настава” (семинар акредитован од стране Министарства просвете и спорта
 40. „Имплементација курикулума” (припреме за реформисано образовање – талас А школа – организација Министарства просвете Републике Србије)
 41.  „Израда школског програма” (припреме за реформисано образовање – талас А школа – организација Министарства просвете Републике Србије)
 42. „Анализа шк. програма и евалуација у настави” (припреме за реформисано образовање – талас А школа – организација Министарства просвете Републике Србије)
 43. „Медијска писменост“ (семинар акредитован од стране Министарства просвете и спорта)
 • ИКТ у образовању
 • електронско учење

КОНТАКТИРАЈТЕ УРЕДНИКА САЈТА

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Предмет

Ваша порука

Кликните у квадратић испод па затим на дугме пошаљи
[recaptcha]