23. маја 2024. одржан састанак Републичке секције стручних сарадника

55
Састанак Републичке секције стручних сарадника одржан је у уторак 23. маја 2024. године, у 12 часова у просторијама амфитеатра Техничке школе ГСП. Састанак је отворен тако што су координатори секције Јела Станојевић и Емилија Марковић, испред Педагошког друштва Србије, и Ружица Петровић Гашевић, испред Друштва психолога Србије, поздравиле присутне и пожелеле добродошлицу.
Излагање је текло према установљеном дневном реду, те је прва тачка била Измене Правилника о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања. Психолог Биљана Лајовић је представила измене у Правилнику и истакла изузетну повезаност између поменутог Правилника и Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Разматран је смисао друштвено-корисног рада као мере интервенције и превенције насиља, злостављања и занемаривања у школама, спрам акцентовања ширег значаја и функције истог. Током ове тачке покренула се плодна дискусија, при чему су отворена бројна питања и акцентована потреба за даљим унапређивањем у пракси.
Другу тачку дневног реда су отвориле педагог Наташа Стојановић и психолог Зорица Панић, представљајући измене Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Разматрана је нужна укљученост педагошко-психолошких наука у доношењу и спровођењу законских и подзаконских докумената.
Састанку је присуствовало око 70 учесника, педагога, психолога, социјалних радника и дефектолога, заједно са волонтерима ПДС-а Катарином Лежаић, Милицом Марковић и секретаром Маријом Милинковић. Захваљујемо се колегама који су се окупили у оволиком броју и заједно развијали простор за отворену дискусију и размену, те се радујемо поновним сусретима и дискусијама!