Обука за примену теста ТИП-1

182

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију обавештава све заинтересоване педагоге да је реализација Обуке за примену теста ТИП-1 (кат.бр. 641) планирана за 6. и 9.март 2024. године Полазници, по завршетку обуке, добијају уверење о савладаном програму стручног усавршавања.

Тренутно је у току формирање група на основу појединачних пријава, па је пожељно да се сви заинтересовани полазници што пре пријаве Друштву психолога Србије, Центру за примењену психологију. Прецизније информације (место и тачно време почетка обуке) биће благовремено саопштене свим пријављеним полазницима након формирања група. Цена семинара износи 18.000,00 рсд (у цену је урачунат ПДВ).

Рок за пријаву је 19. фебруар 2024. год.

Сви заинтересовани се могу пријавити путем е-маила aleksandra@dps.org.rs. Приликом пријаве, потребно је доставити следеће податке:

  • Уколико сами плаћате обуку доставите нам Ваше име, презиме, адресу и контакт телефон (пожељно је мобилни), сцан дипломе и датум рођења.
  • Уколико обуку плаћа Ваша школа потребно је доставити Ваше име, презиме, контакт телефон, сцан дипломе као и податке за идентификацију школе (пун назив, адреса, ПИБ и матични број школе).

Контакт особа је Александра Митровић – aleksandra@dps.org.rs.

Детаљне информације о садржају Обуке за примену теста ТИП-1

Компетенција: К23

Приоритет: 2

Аутори:

Ивана Степановић Илић, доктор наука, Филозофски факултет, Београд; Оливер Тошковић, доктор наука, Филозофски факултет, Београд; Биљана Радосављевић, дипломирани педагог, Београд; Сања Татић Јаневски, дипломирани психолог, Београд

Реализатори:

Ивана Степановић Илић, доктор наука, Филозофски факултет, Београд; Оливер Тошковић, доктор наука, Филозофски факултет, Београд; Биљана Радосављевић, дипломирани педагог, Београд; Сања Татић Јаневски, дипломирани психолог, Београд; Смиљана Вујадиновић, дипломирани психолог, ОШ „Мајка Југовића“, Београд; Бранка Тишма, дипломирани психолог, Београд

Општи циљеви:

Општи циљ програма је стицање теоријских и практичних знања стручних сарадника – педагога у основним школама за примену теста ТИП -1.

Специфични циљеви:

Специфични циљеви програма су упознавање педагога са: теоријским основама мерења у психологији и психолошким испитивањем уопште и карактеристикама развоја дечје интелигенције; тестом за испитивање првака ТИП-1 – теоријско упознавање и практична примена теста као стандардног поступка испитивања деце при упису у први разред (задавање теста, оцењивање протокола, анализом одговора испитаника и интерпретација).

Теме програма:

  1. дан – О мерењу људских способности; Природа, развој и мерење дечје интелигенције; Познавање и коришћење теста ТИП-1; Сумирање теоријских знања и повезивање са карактеристикама теста ТИП-1
  2. дан – Рад са Припреме за тестирање; Оцењивање теста; Интерпретација и саопштавање резултата; Уједначавање одељења; Тест знања о мерењу и карактеристикама теста ТИП-1

Циљна група:

стручни сарадник у школи

Величина групе: 30

Трајање: два дана (14 бодова)