САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ПОЛОЖАЈА СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ШКОЛАМА

317
Након сагледавања низа негативних појава и проблема са којима се у школама психолози и педагози свакодневно суочавају, већег броја појединачних иступања и након упућених иницијатива и захтева Активa психолога и педагога запослених у основним и средњим школама Србије, Друштва психолога Србије и Педагошког друштва Србије, уз подршку  Филозофског факултета у Београду – Одељења за психологију и Одељења за педагогију и андрагогију, упућујемо заједничке захтеве надлежним установама и институцијама, као и широј јавности, за побољшање квалитета образовања и васпитања у нашим школама и промену положаја педагога и психолога у систему:
  • Повећање броја психолога и педагога у школама, односно да свака школа има једног психолога и једног педагога, а да се тај број увећава зависно од специфичности школа и броја ученика;

  • Хитно формирање радних група у којима ће учествовати представници потписника овог документа, које би радиле на дефинисању стандарда компетенција и норматива рада педагошко-психолошких служби како би оне могле да допринесу јачању васпитне и образовне функције школе;

  • Дефинисање професионалног и материјалног статуса психолога и педагога у школама.

Психолози и педагози у школама имају јасну слику о стању и реалним проблемима ученика и њихових породица, као и изазовима у васпитавању и образовању са којима се  свакодневно суочавамо. Подаци бројних истраживања указују да су деца и млади у целом свету, па тако и у нашој земљи, након пандемије изложени изузетном ризику од нарушавања менталног здравља. Породица као основни агенс социјализације је у кризи, а наша деца и млади су у својој вршњачкој групи и окружењу изложени несагледивом броју изазова и опасности, нарочито путем медија и друштвених мрежа у којима се готово неизоставно величају и нормализују неприхватљиви облици понашања. Због наведених разлога неопходно је да се врати и ојача васпитна функција школе и да наше школе постану квалитетне заједнице пошто је то најбољи лек за већину нагомиланих проблема у основном и средњем образовању у Србији.

Сматрамо да је последњи тренутак да се мишљење струке и наши захтеви узму у обзир како би се на стручан и професионалан начин дошло до суштинских и преко потребних промена у школском систему.

Наш циљ није само спречавање даље деградације струке и превазилажење актуелних проблема са којима се свакодневно сусрећемо школама већ и да својим професионалним знањима и вештинама допринесемо да школе постану добро и безбедно место за ученике и наставнике у којима се нове генерације васпитавају и образују да постану добри људи и чланови друштва.

Очекујемо, с обзиром на комплексност актуелне ситуације која се свакога дана додатно усложњава, да се ресорно Министарство што хитније упозна са појединачним захтевима и иницијативама које су им у ранијем периоду упућени и да у складу са овим обједињеним захтевом што хитније закаже састанак у циљу разматрања и усвајања упућених захтева. 

Актив психолога и педагога запослених у основним и средњим школама Србије
Друштво психолога Србиje
Педагошко друштво Србијe
Филозофски факултет Универзитета у Београду-Одељење за психологију и
Одељење за педагогију и андрагогију