06.10.2023. године одржана изборна Скупштина Педагошког друштва Србије

215

Изборна Скупштина Педагошког друштва Србије одржана је 06. 10. 2023. године, у свечаној сали градске општине Стари град, Македонска 42, са почетком у 10 часова. Скупштину Педагошког друштва Србије отворила је председница ПДС-а др Маја Врачар поздравивши све присутне.

Радно тело Скупштине чиниле су: Весна Богићевић, председница Управног одбора, Александра Петковић, заменик председнице подружнице Нишавског округа и Катарина Пинтар, члан Надзорног одбора. Затим је уследио одабир чланова изборне комисије за чланове Управног и надзорног одбора у новом мандату, где су имeновани Алекса Еремија, Светлана Спасић и Јасмина Славковић.

Након усвајања дневног реда уследио је извештај о раду Друштва који је представила председница Маја Врачар, а о финансијском пословању је извештавала Гордана Крстић, овлашћени књиговођа Педагошког друштва Србије. Након представљања рада Педагошког друштва Србије у протеклом периоду, о часопису „Настава и васпитање“, раду редакције и новинама говорила је проф. др Лидија Радуловић, једна од уредница. На Скупштини је донета одлука о реизбору уредника часописа, где су тренутне уреднице, проф. др Живка Крњаја и проф. др Лидија Радуловић поново једногласно изабране да врше ову функцију у наредне 4 године. Извештај о раду и посећивању сајта је представио је уредник Алекса Еремија.

Извештај о Педагошким новинама и извештај о раду Републичке секције стручних сарадника представила уредница и једна од руководитељки секције Јела Станојевић.

Рад и активности подружница и актива су нам представиле колегинице:

  • Тијана Ђокић – Подружница стручних сарадника педагога и психолога Смедерево
  • Сузана Васић – Подружница Нишавског округа, Ниш
  • Весна Богићевић – Подружница Рашког округа, Краљево
  • Биљана Дробњак – Подружница Мачванског округа, Шабац

Делегатима се обратила Драгана Пелемиш која води подружницу Јужно-бачког округа која, је изразила тежње подружнице за припајањем Педагошком друштву Србије.

Након представљања биографија кандидата и обављања процедуре гласања, уследило је захваљивање на ангаживању досадашњим члановима Управног и Надзорног одбора, као и проглашење нових чланова. Новоизабрани чланови Управног одбора су:  Драгана Мидић (ОШ „Дражевац“, Дражевац), Олга Дробњак (ОШ ,,Светозар Марковић“, Краљево), Анита Ерић (ПУ „Нада Наумовић“, Крагујевац), Марија Маловић (ПУ „Др Сима Милошевић“, Београд) и Ана Денић (ОШ „Иван Горан Ковачић“, Нишa Бањa), Бранка Орешчанин (педагог у пензији, дугогодишњи и активни члан ПДС), а новоизабрани чланови Надзорног одбора су: Тијана Ђокић (ОШ „Доситеј Обрадовић“, Враново), Небојша Самчевић (Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар) и Весна Богићевић (ОШ „Браћа Вилотијевић“, Краљево). Честитамо новоизабарним кандидатима.

Извештај о активностима поводом Иницијативе Одељења за педагогију и андрагогију и Педагошког друштва Србијеп редставила је Наташа Стојановић, заменица председнице ПДС. Наташа је изнела главне тезе и захтеве који су донети на панелу посвећеном статусу, положају и улози стручног сарадника – педагога. Захтеви се односе на: издвајање педагога од других стручних сарадника; доношење новог правилника о раду стручних сарадника, при чему би се напарвила јасна дистинкција послова и области деловања педагога и психолога, истичући да су послови једних и других комплементарни, а не исти; финансирање по броју одељења. Такође, изнете су теме којима се треба бавити на некој од наредних трибина: улога и одговорност стручног сарадника; организовање округлог стола раличитим актерима школског рада, факултетским професорима и другима; додатно разрађивање сваког од 5 изнетих предуслова/захтева.

Сарадници Друштва Иван Давидовић и Александра Мијовић представили су Еразмус пројекат о значају очувања воде, Тим Србије и досадашње активности. Александра је истакла да је Тим ПДС-а доживљен као изузетно одговоран и компетентан од стране партнерских земаља учесника у пројекту.

Закључци овогодишње изборне Скупштине су да повезивање и заједничко деловање имају изузетан значај за промовисање рада педагога и јачање позиције педагога у свим сферама деловања и делегати су препознали напоре Педагошког друштва Србије на овом пољу, али су показали и спремност за пружање подршке и залагање у даљим корацима овог важног процеса.

Текст припремиле:
Ивана Јовановић и Марија Мијаиловић, волонтерке и Марија Милинковић, секретар