Одржан стручни скуп „Сарадња образовних установа и Интерресорне комисије у циљу пружања најадекватније подршке детету/ученику”

114

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву организован је стручни скуп са темом „Сарадња образовних установа и Интерресорне комисије у циљу пружања најадекватније подршке детету/ученику“. Скуп је одржан у среду, 1.03.2023.године са почетком  у 12 часова на иницијативу Подружнице стручних сарадника педагога и психолога Смедерево. Учесници скупа били су стручни сарадници педагози и психолози запослени у предшколској установи, у свим основним и средњим школама, представници Интерресорне комисије и представници Министарства просвете. Овом састанку придружила се и педагог  Маја Николић  као представник стручних сарадника са подручја Велике Плане и тиме је најављена сарадња између две општине.

Спољни  сарадник  Министарства просвете за инклузивно образовање, Милена Васић, представила је улогу школе и стручних сарадника у реализацији инклузивног образовања у институцијама васпитања и образовања уз посебно посвећивање пажње транзицији ученика кроз циклусе образовања као и конкретним примерима из праксе које су наводили педагози и психолози. У дискусији су активно учествовали сви те је донето неколико решења за ситуације практичне природе при повезивању и сарадњи Интерресорне комисије и васпитно-образовних установа.

Просветни саветник  ШУ Пожаревац, Данијел Николић, представио је присутнима предстојеће активности у вези са уписом  у средње школе ученика који се образују по индивидуалним образовним програмима.

Медијатор скупа била је Тијана Ђокић, председник Подружнице.

Вредна, корисна и вишеструко применљива размена искуства и информација оставила је позитиван утисак на учеснике.