Семинар “Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту” у Земунској гимназији

160

СЕМИНАР У ЗЕМУНСКОЈ ГИМНАЗИЈИ У БЕОГРАДУ

У циљу попуњавања капацитета радне групе учесника за реализацију семинара ,,Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту” отворене су пријаве за 20 учесника путем линка https://forms.gle/RSFMvfsEqATNpt5t7
Реализација семинара је планирана 25.2.2022. у 9 часова у Земунској гимназији.
Учесници након похађања семинара добијају уверење (8 бодова стручног усавршавања).
Ради интеракције и учешћа у изради групних задатака програм није могуће реализовати у групи мањој од 25 учесника, односно већој од 30 учесника.

ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ

Ошти циљ програма: Упознавање учесника са значајем познавања основних техника пружања прве помоћи при
збрињавању одређених повреда и стања и оснаживање за њихову примену у васпитно-образовном контексту.
Аутори програма:
• Невена Живковић – мастер професор предметне наставе; спец.струковна медицинска
сестра, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
• Емина Никочевић – дипломинари економиста; спец.струковна медицинска сестра;
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
Трајање програма:
1 дана (укупно време рада: 8 c. )
Котизација:
2000 динара по полазнику.