Предсатвљене су нове технике за рад са ученицима и наставницима на састанку Подружнице педагога Нишавског округа

144

У  оквиру  реализације пројекта Педагози за савремено образовање на састанку Подружнице педагога Нишавског округа  представљене су нове технике за рад са ученицима и наставницима којима се развијају креативност, критичко мишљење, комуникација и сарадња.

Састанак Подружнице педагога Нишавског округа одржан је 30. 9. 2022. у Регионалном центру за професионални развој засполених у образовању у Нишу. Састанку је присуствовало шеснаест педагога из Ниша и околине.

У уводној речи учесницима се обратила  председница Подружнице Сузана Васић која је представила пројекат и осврнула се на значај оваквих пројеката за све чланове Педагошког друштва Србије.

Учесница мобилности у оквиру пројекта Александра Петковић, педагог Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу, истакла је циљ и значај овог пројекта за педагоге, а затим приказала резултате пројекта.

Александра Петковић и Светлана Спасић, педагог ОШ „Свети Сава“ из Пожаревца, похађале су курс 4 C’s: Communication, Collaboration, Creativity and Critical thinking који је одржан од 20. до 24. 6. 2022. у Малаги. Члановима Подружнице су представљене активности које су реализоване на курсу и пренета искуства стечена кроз учешће на овом виду обуке. Објашњен је циљ сваке активности, могућности примене и разматран је утицај на развој компетенција оних који учествују у активностима. У дискусији се дошло до заједничких закључака које активности се могу реализовати са ученицима, а које са наставницима и дошло се до нових идеја за примену приказаних активности у различитим ситуацијама. Представљена су интересантна наставна средства која се могу користити у активностима за развој комуникације и алати који могу оплеменити наставу на даљину.

Чланови Подружнице су се сложили да је, поред знања стечених на курсу, размена искустава са колегама из других земаља изузетно значајна за професионални развој педагога и да треба наставити са учешћем у пројектима овог типа.