Пријава за семинар “Како унапредити процес самоевалуције у области настава и учење?”

546

Педагошко друштво Србије Вас позива да узмете учешће на акредитованом семинару “Како унапредити процес самоевалуције у области настава и учење?” који ће се одржати онлајн (преко Zoom апликације) 19.03.2022. године.

Реализатори семинара су:

 • Гордана Миловановић, педагошки саветник-мастер педагог, Економска школа „Ваљево“, Ваљево
 • Маја Врачар, доктор педагошких наука, педагог Зуботехничка школа, Београд

Тема семинара отвара питања и даје одговоре

 • Шта је самоевалуација?
 • Која је улога наставника у процесу самоевалуације?
 • Како да планирамо самоевалуацију у настави и учењу?
 • Зашто је важно да оспособљавамо ученике за самопроцењивање?
 • Који поступци и технике се користе у самоевалуацији наставника, а које поступке примењују наставници у подстицању самопроцењивања знања и вештина код ученика?
 • Како развијати самоевалауцију у школској средини?

Питања се обрађују уз приказ филмова који су креирани за потребе семинара и приказ-поделу материјала (презентација, чек листе, протокол за праћење часа, инструменти и образаци за рад, планирање самоевалуције…)

Ми кажемо САМОЕВАЛУАЦИЈА-Ви кажете практичан метод за развој вештина за независно, самоусмерено и целоживотно учење“.

Пријава учешћа је обавезна и врши се путем следећег линка: https://forms.gle/aNfS8C6oCpKoouNZ7

Пријаве су отворене до 15.03.2022.

Цена по учеснику је 2.000 динара.

По завршетку учесници семинара добијају сертификат стручног усавршавања (8 бода).

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ

ФИЗИЧКА ЛИЦА ИЗ СРБИЈЕ

 • Уплатилац: email адреса, име и презиме, адреса становања
 • Сврха уплате: Семинар каталошки број 471
 • Прималац: Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд
 • Рачун примаоца 150-1850599-39
 • Позив на број 19032022/471
 • Износ 2.000 динара по учеснику

ФИЗИЧКА ЛИЦА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

 • Уплатилац: email адреса, име и презиме, адреса
 • Сврха уплате: Семинар – каталошки број 13
 • Прималац: Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд
 • Рачун примаоца:
 • OTP BANKA SRBIJA A.D.
 • SWIFT CODE: OTPVRS22
 • IBAN RS35325960150030921254
 • Позив на број 19032022/471
 • Износ 17eur по учеснику

ПРАВНА ЛИЦА

 • На имејл адресу drustvo@peagog.rs послати следеће податке за добијање предрачуна:
 • Назив установе/институције
 • ПИБ
 • Матични број
 • Број за ЦРФ