Састанак педагога и психолога из основних и средњих школа са територије Пожаревца и Костолца

322

У Пожаревачкој гимназији је, после две године паузе, 23.11. 2021.године,  одржан састанак школских педагога и психолога из Пожаревца и Костолца. Састанку је присуствовало 12 колегиница и колега. Тема састанка било је сумирање рада у школама у претходном периоду који су обележиле велике промене у васпитно – образовном систему.

У већини школа проблеми су били и остали исти:  рад са ученицима, наставницима и родитељима је био ограничен; дигитално окружење у коме се учи показало се као добро решење у датом тренутку али закључено је да је ,,жива реч“ наставника неприкосновена; непосредна настава у школи најбоља је када је социјализација деце у питању. Уочено је и да су  капацитети за учење знатно опали код ученика и да је потребно много труда и рада како би им се снаге обновиле и мотивација повратила.

Средње стручне школе још увек се боре за боље, уобичајене  услове, због недостатка практичне наставе и вежби у базама.

На састанку је планиран и будући рад педагога и психолога у виду интерних обука, сарадње Ученичких парламената, учешћа у заједничким пројектима и презентовања појединих активности, специфичних за сваку школу.