Реализован састанак Подружнице стручних сарадника педагога и психолога у Смедереву

229

У петак, 22.10.2021.године са почетком у 12 часова одржан је састанак Подружнице стручних сарадника педагога и психолога у Смедереву, у просторијама Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању. Присутно је било 13 педагога и психолога док је дванаест пријавило оправдани изостанак са састанка.

Након једногласног усвајања записника са претходног састанка, Тијана Ђокићје поднела Извештај о раду Подружнице стручних сарадника педагога и психолога у Смедереву, у периоду од децембра 2019.г до јуна 2021.године. Усвајање предлога Плана рада Подружнице стручних сарадника у Смедереву за шк.2021/2022.г обављено је након предлога који су дали стручни сарадници запослени у основним школама, а који се тиче сарадње између предшколске установе и основних школа и реализације плана транзиције за ученике који се уписују у први разред, али и сарадње са Окружном уписном комисијом и реализацијом плана транзиције за ученике који  уписују средњу школу.

Разговор је вођен и на тему избора семинара за стручне сараднике који ће организовати Подружница, али је договор да се коначан избор направи у децембру, када будемо имали бољи увид у развој ситуације са пандемијом.

Извештај са скупштине ПДС одржане 18.6.2021.године поднеле су Тијана Ђокић и  Гордана Милосављевић која је била делегат те изнела своје утиске и препоруку младим колегиницама да се активније укључе у рад Педагошког друштва Србије

Договор о организовању трибине на тему представљања предшколског програма  „Године узлета“ није донет због тога што на састанку није било присутних стручних сарадника који раде у Предшколској установи, а које су носиоци реализације ове активности.   Предлог да се организује заједнички састанак преко Zoom-a, са стручним сарадницима из рашког округа прихваћен је са великим интересовањем и идејама за размену досадашњег искуства у истраживачком раду, али и осталим областима деловања .

Тијана Ђокић је обавестила присутне о расписивању позива за Педагошке сусрете 2022.који ће се одржати 8.априла 2022.године и позвала их да узму учешће кроз писање радова и израду постер презентација. Такође, обавестила је све присутне да пренесу запосленима да постоји могућност да представе своје истраживачке радове на састанцима подружнице како би реализовали активности које се вреднују у оквиру евалуације рада наставника за стицање звања

ПЕПСИ причаоница посвећена је неформалним разговорима и разменама које су имали присутни чланови.