Novi resurs za pedagoge i psihologe.

Opis:

Kako se pitanje adekvatne motivacije učenika za savladavanje obaveznih nastavnih sadržaja često postavlja kao problem, potrebno je roditelje uputiti na načine na koji mogu uticati na poboljšanje motivacije deteta i kvalitetnije usvajanje gradiva.  Cilj rada je upoznavanje roditelja sa pojmom učenja kroz igru i njegovim prednostima.   Kreiran je sa namerom da   ohrabri i osnaži roditelje i druge koje zanima ova tema da se više uključe u učenje sa decom kroz različite igrovne aktivnosti. U prezentaciji i propratnom pisanom materijalu su izložene karakteristike igre, kao i uticaj igre na dečji razvoj i prednosti  učenja kroz igru. Dati su predlozi konkretnih aktivnosti i igara koje roditelji mogu igrati sa decom u svrhu učenja i savladavanja gradiva. U radu, roditelji i drugi zaintresovani za ovu temu mogu pronaći savete i predloge igara koje  mogu primeniti  u učenju. Prezentacija sadrži i linkove ka sadržajima koji se bave ovom temom.

Prezentaciju i propratni materijal pogledajte na: https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-sa-decom-uciti-kroz-igru/