Snimak i propratni materijal možete pogledati na: https://www.portal.edu.rs/resursi/vebinar-tehnike-za-prevazilazenje-stresa-osvescivanje-emocionalnih-dozivljaja-u-kriznim-situacijama-aktuelnim-uslovima/#post_content

Opis resursa:

Rad je napisan u cilju pružanja podrške nastavnicima i stručnim saradnicima u kontekstu lakšeg prevazilaženja aktuelne, stresne situacije (epidemija korona-virusa), ali i svima ostalima koji se bore sa stresom, za koji kažemo da je „začin života“. U radu su date praktične smernice kako je moguće uspešno prevladati stres, kroz metodičnu primenu kognitivnih, relaksacionih i bihejvioralnih tehnika, koje su dataljnije opisane u samom radu. Jedan deo pisanog materijala usmeren je na pružanje podrške konkretno nastavnicima i roditeljima, kroz jasne praktične smernice, imajući u vidu da se nastava realizuje na potpuno novi način od naviknutog, odnosno, putem Interneta i televizijskih programa. Očekuje se da će ovaj rad pomoći čitaocu da uvidi recipročnu povezanost između svojih misli, emocija i ponašanja, što će kroz praktičnu primenu tehnika opisanih u radu  usloviti lako i uspepno prepoznavanje eventualnih teškoća i problema, kao i pronalazak odgovarajućih rešenja. Istim povodom, napravljen je plan radionice  (u saradnji sa učenicima drugog razreda Gimnazije u Kuršumliji), koji su dali doprinos i ideju u kreiranju radionice, na osnovu vlastitih potreba i sagledavanja aktuelne situacije. U cilju što uspešnijeg i potpunijeg predstavljanja samog pisanog materijala 29.05.2020. godine, sa početkom u 12 časova, održan je Vebinar na odabranu temu. Program koji je korišćen za realizaciju Vebinara jeste Zoom aplikacija. Tok Vebinara odvijao se: najpre kroz uvod i predstavljanje učesnika, zatim je obuhvatio diskusiju sa učesnicima o njihovom načinu prevazilaženja stresa, nakon toga sledi opis i predstavljanje tehnika uspešnog prevazilaženja stresa (kognitivne, relaksacione i bihejvioralne), i na kraju postavljanje pitanja od strane učesnika, a sve u cilju dostizanja pozitivnih promena.