Снимак и пропратни материјал можете погледати на: https://www.portal.edu.rs/resursi/vebinar-tehnike-za-prevazilazenje-stresa-osvescivanje-emocionalnih-dozivljaja-u-kriznim-situacijama-aktuelnim-uslovima/#post_content

Опис ресурса:

Рад је написан у циљу пружања подршке наставницима и стручним сарадницима у контексту лакшег превазилажења актуелне, стресне ситуације (епидемија корона-вируса), али и свима осталима који се боре са стресом, за који кажемо да је „зачин живота“. У раду су дате практичне смернице како је могуће успешно превладати стрес, кроз методичну примену когнитивних, релаксационих и бихејвиоралних техника, које су датаљније описане у самом раду. Један део писаног материјала усмерен је на пружање подршке конкретно наставницима и родитељима, кроз јасне практичне смернице, имајући у виду да се настава реализује на потпуно нови начин од навикнутог, односно, путем Интернета и телевизијских програма. Очекује се да ће овај рад помоћи читаоцу да увиди реципрочну повезаност између својих мисли, емоција и понашања, што ће кроз практичну примену техника описаних у раду  условити лако и успепно препознавање евентуалних тешкоћа и проблема, као и проналазак одговарајућих решења. Истим поводом, направљен је план радионице  (у сарадњи са ученицима другог разреда Гимназије у Куршумлији), који су дали допринос и идеју у креирању радионице, на основу властитих потреба и сагледавања актуелне ситуације. У циљу што успешнијег и потпунијег представљања самог писаног материјала 29.05.2020. године, са почетком у 12 часова, одржан је Вебинар на одабрану тему. Програм који је коришћен за реализацију Вебинара јесте Зоом апликација. Ток Вебинара одвијао се: најпре кроз увод и представљање учесника, затим је обухватио дискусију са учесницима о њиховом начину превазилажења стреса, након тога следи опис и представљање техника успешног превазилажења стреса (когнитивне, релаксационе и бихејвиоралне), и на крају постављање питања од стране учесника, а све у циљу достизања позитивних промена.