Нови ресурс за педагоге и психологе.

Ученици се кроз радионичарски приступ упознају са појмовима стреса и повезаношћу са емоционалним реаговањем. Реаговање на стрес се представља кроз реакциони и когнитивни, РЕБТ приступ. Водитељ ученике упознаје са АБЦ моделом емоционалних поремећаја, како би идентификовали изворе и последице стреса. Стрес се одражава и на телесно здравље у виду психосоматских, односно психофизиолошких обољења. Извори стреса могу бити свакодневни проблеми, животне промене, конфликти, фрустрације ако се о њима размишља на ирационална начин јер из когнитивистичког угла, догађај сам по себи није довољан да изазове негативне нездраве емоционалне реакције и дисфункцонално понашање. Увиђањем односа, везе између начина размишљања и стресног догађаја усваја се нов приступ у сагледавању стреса и реаговању. Редефинисањем ситуације, оснаживањем рационалног начина размишљања и прихватањем сопствене одговорности за промену, јачају се капацитети за суочавање и превладавање стреса. У ту сврху демонстрира се вежба вођене имагинације. Наведене активности у радионици се одвијају кроз игру упознавања, игру загревања, излагања водитеља, дискусију између учесника и водитеља.  У завршној активности се сумирају кључни појмови који су се усвојили током радионице и извршава евалуација попуњавањем упитника.

Погледајте комплетан текст на Националном образовном порталу на страници https://www.portal.edu.rs/resursi/tehnike-za-prevazilazenje-stresa-konstruktivno-reagovanje-na-stres/