Novi resurs za pedagoge i psihologe.

Učenici se kroz radioničarski pristup upoznaju sa pojmovima stresa i povezanošću sa emocionalnim reagovanjem. Reagovanje na stres se predstavlja kroz reakcioni i kognitivni, REBT pristup. Voditelj učenike upoznaje sa ABC modelom emocionalnih poremećaja, kako bi identifikovali izvore i posledice stresa. Stres se odražava i na telesno zdravlje u vidu psihosomatskih, odnosno psihofizioloških oboljenja. Izvori stresa mogu biti svakodnevni problemi, životne promene, konflikti, frustracije ako se o njima razmišlja na iracionalna način jer iz kognitivističkog ugla, događaj sam po sebi nije dovoljan da izazove negativne nezdrave emocionalne reakcije i disfunkconalno ponašanje. Uviđanjem odnosa, veze između načina razmišljanja i stresnog događaja usvaja se nov pristup u sagledavanju stresa i reagovanju. Redefinisanjem situacije, osnaživanjem racionalnog načina razmišljanja i prihvatanjem sopstvene odgovornosti za promenu, jačaju se kapaciteti za suočavanje i prevladavanje stresa. U tu svrhu demonstrira se vežba vođene imaginacije. Navedene aktivnosti u radionici se odvijaju kroz igru upoznavanja, igru zagrevanja, izlaganja voditelja, diskusiju između učesnika i voditelja.  U završnoj aktivnosti se sumiraju ključni pojmovi koji su se usvojili tokom radionice i izvršava evaluacija popunjavanjem upitnika.

Pogledajte kompletan tekst na Nacionalnom obrazovnom portalu na stranici https://www.portal.edu.rs/resursi/tehnike-za-prevazilazenje-stresa-konstruktivno-reagovanje-na-stres/