24.04.2020. u 19 časova ponovo vebinar: Analize stavova pedagoga i psihologa zaposlenih u školama o status i pravnom okviru koji reguliše područja rada pedagoga i psihologa

1084

Poštovane koleginice i kolege,

Zbog velikog interesovanja za jučerašnje predstavljanje Analize stavova pedagoga i psihologa zaposlenih u školama o status i pravnom okviru koji reguliše područja rada pedagoga i psihologa, Jelene Marković, konsultantkinje UNICEF-a, odlučili smo da ponovimo predstavljanje i stručnu diskusiju.

Razumljivo je što je veliko interesovanje, ali ipak  nismo bili spremni za ovako velik broj učesnika, koji nas veoma raduje jer pokazuje vašu veliku zainteresovanost za učešće u ovom procesu. S obzirom da otvoreni pristup ZOOM sastancima podrazumeva da se podeli link za pristup sastanku na društvenim mrežama, što je nama bio cilj u smislu učešća svih zainteresovanih, ali smo sa druge strane naišli na  ograničenja kao što su broj učesnika i vreme trajanja.  Izvinjavamo se svima koji nisu bili u mogućnosti da se juče priključe ZOOM sastanku.

Da bismo izbegli ograničenja u broju učesnika i dužini sastanka odlučili smo da ovoga puta uključivanje na sastanak bude preko UNICEF-ove mreže. U tom smislu ne bismo mogli da sa vama podelimo link na društvenim mrežama pa da bude slobodan pristup, zbog procedura UNICEF-a u smislu sprečavanja zloupotrebe ZOOM sastanaka. Zato vam poziv za sastanak mora biti upućen na ličnu imejl adresu.

Predstavljanje analize i stručna diskusija će biti organizovana sutra, u petak, 24. 04. U 18 časova.  Agenda sastanka je:

  • 18 do 19 h – Predstavljanje rezultata istraživanja
  • 19 do 20 h – Odgovori na unapred postavljena pitanja (koleginice  I kolege koji su juče imali priliku da čuju prezentaciju, a žele da se uključe ponovo mogu to  da učine i od 19 h)
  • 20 do 21 h – Otvorena diskusija, predlozi

Da bismo vas pozvali na sastanak molimo vas da popunite vašu imejl adresu na sledećem linku, sutra do 16 h, kako biste dobili poziv za ZOOM sastanak. Na samom linku se nalazi i kratak kontekst analize I mogućnost da postavite pitanja koja se odnose na izradu novog Pravilnika.

Srdačan pozdrav!