У петак 28.2.2020. године  у 12 часова у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању одржаће се састанак Подружнице педагога Нишавског округа.

      Дневни ред састанка:

  1. Записник са састанка Подружнице педагога нишавског округа одржаног дана 21.1.2020.
  2. Стручна пракса студената,  Проф. др Зоран Станковић, управник Департмана за педагогију
  3. Упитник за испитивање и проверу спремности детета за полазак у школу
  4. Текућа питања

Присуство састанку Подружнице педагога  део је стручног усавршавања  педагога. 

Подружницу педагога Нишавског округа чине сви педагози који раде у школама које припадају Школској управи Ниш, молим директоре да омогуће педагозима присуство састанцима. Добродошле су и колеге из других округа.