Okupljanje pedagoga koji su studije upisali školske 1979/1980. godine

148

Dana 30.11.2019. godine na Filozofskom fakultetu na katedri za pedagogiju okupili su se pedagozi koji su studije upisali školske 1979/1980. godine kako bi obeležili 40 godina od upisa na fakultet. Bio je to veoma dirljiv susret kolega, koji su sada zaposleni u centrima za socijalni rad, osnovnim i srednjim školama.

Srdačno su ih primile profesorke Emina Hebib i Vera Spasenović. Razgovarale su sa njima i upoznale ih o današnjim studijama.

Pokazalo se ovim susretom da se svi rado sećaju i vraćaju na svoj fakultet.