Republička sekcija stručnih saradnika održaće se u četvrtak 30. maja 2019. godine u 12 časova u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu, ulica Gospodara Vučića, br. 50.

Dnevni red:

  1. Izazovi roditeljstava u digitalnom dobu – Dobrinka Kuzmanović, docent na Departmanu za psihologiju, FMK, Beograd i Radionice za decu i roditelje, Vesna Zlatarević, psihološkinja, stručnjakinja za obrazovanje CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju
  2. Psihološki aspekti Art brut studija na VMA, Tatjana Stojanović, psiholog