Место одржавања: Филозофски факултет Универзитета у Београду
Време: 28.9.2018. године
Скупштини присуствовао 41 делегат

 1. Поздравна реч и избор радног председништва Скупштине

Председница Педагошког друштва Србије Наташа Стојановић пожелела је добродошлицу присутним делегатима на редовно заседање Скупштине Педагошког друштва Србије.

Обавестила је да је Управни одбор на пролећном заседању донео одлуку да се Скупштина одржи други дан стручно-научног скупа, али је услед одлагања Скупа договорено да се Скупштина одржи 28. септембра. Изразила је задовољство што се ове године Скупштина одржава на Филозофском факултету и додала да се нада да ће и у будуће факултет бити  место за окупљање педагога и место где се  организују  слични догађаји.

Управник катедре за педагогију и андрагогију Драгана Павловић Бренеселовић обратила се делегатима Скупштине пожелевши  добродошлицу на Филозофски факултет. Истакла је да је Филозофски факултет природно окружење и место за окупљање педагога, и да је потребно да се педагози окупљају што чешће, различитим поводима. Додала је да је  право време да сарађују што више на различитим пројектима, иницијативама и борбама за сопствену струку. Рекла је да је бављење професијом педагог увек  било тешко али и одговорно, важно и лепо занимање. На педагозима је и да друге убеде у то. На крају обраћања пожелела је успешан рад и пријатан боравак на Филозофском факултету

Председница је после уводног обраћања најавила одабир радног председништва Скупштине. За чланови радног председнитва одабрани су: Маја Врачар – председница Управног одбора Педагошког друштва, Александра Петковић – представница подружнице Ниш и Светлан Спасић из подружнице Пожаревац.

Маја Врачар се као члан радног председништва захвалила на избору чланова председништва и  најавила  другу тачку дневног реда – усвајање   дневног реда Скупштине.

 1. Усвајање дневног реда Скупштине

Маја Врачар прочитала  је тачке дневног реда Скупштине:

 1. Поздравна реч и избор радног председништва Скупштине
 2. Усвајање дневног реда Скупштине
 3. Усвајање извештаја:
 • о раду и финансијском пословању Друштва између две Скупштине;
 • о раду редакције часописа „Настава и васпитање“;
 • о раду редакције Педагошких новина;
 • о раду сајта Педагошког друштва Србије;
 • о раду Републичке секције стручних сарадника;
 • о раду Секције предшколских педагога;
 • извештаји о раду подружница
 1. Именовање главног и одговорног уредника часописа „Настава и васпитање“
 2. Разно (стручно-научни скуп „Образовна политика и пракса: у складу или у раскораку?“,предстојећи јубилеј Педагошког друштва Србије, положај педагога у платним разредима…)
 3. Свечани део Скупштине – Уручење награда и признања Друштва

Након прочитаног дневног реда Скупштине, дневни ред је стављен на гласање и једногласно усвојен.

 1. Усвајање извештаја: о раду и финансијском пословању Друштва између две Скупштине; о раду редакције часописа „Настава и васпитање“; о раду редакције Педагошких новина; о раду сајта Педагошког друштва Србије; о раду Републичке секције стручних сарадника; о раду Секције предшколских педагога;

Председница Друштва  подноси  извештај о раду и фнансијском пословању Педагошког друштва  између две Скупштине.

У сарадњи са Филозофским факултетом одржани су Сусрети педагога 29. и 30. септембра 2017. године на тему „Васпитање данас“. Укупно је учествовао 171 учесник. У тај број спадају излагачи,  они који су били у организационом и програмском одбору и учесници без саопштења. Просечна оцена скупа је била  4,55.

Педагошко друштво је у протеклих годину дана остварило сарадњу са различитим институцијама, највише са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, кроз учешће представника Друштва у различитим радним групама и вођењем различитих обука. У априлу  и мају 2017. године остварена је сарадња у реализацији  фокус група у пет школских управа. У три наврата Друштво је учествовало у општој обуци о стандардима постигнућа у средњем образовању. Представник Друштва је учествовао у ревидирању Правилника о вредновању квалитета рада установа.

Друштво је сарађивало и са Заводом за унапређивање образовања и васпитања. Крајем 2017. године расписан је конкурс за нови акредитациони период. За наредни период акредитованао је 12 програма. Програми који су одобрени су обухватили готово све  приоритетне области, сем информатичке писмености, и обухватили су све четири наставничке компетенције.

Друштво је  конкурисало са новим програмима који обухватају област здравства. Реализатори обуке нису педагози, али су видели Друштво као доброг носиоца њиховог програма са којим могу остварити добру сарадњу. Први пут је акредитован семинар намењен запосленим у предшколским установама.

Списак акредитованих семинара:

 • Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима
 • Корак напред у сарадњи одељенског старешине и родитеља
 • Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима
 • Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи
 • Рад са децом из маргинализованих група
 • Младост и здравље – изазови савременог доба
 • Управљање стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир“
 • Kако унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?
 • Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика
 • Технике памћења
 • Технике учења
 • Компас за учење

Од претходне скупштине укупно је реализовано 39 семинара на којима је било укупно 1032 учесника. Председница сматра да је потребно да Друштво буде још више ангажовано у реализацији семинара како би се обезбедила финасијска сигурност  Друштва.

Списак одржаних семинара у периоду између две Скупштине:

 • Корак напред у сарадњи одељенског старешине и родитеља- одржан 1 семинар, 26 учесника
 • Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима- одржано 12 семинара, 327 учесника семинара,
 • Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима ученика – одржано 3 семинара, 72 учесника
 • Како унапредити процес самоевалуације у настави? Одржано 4 семинара, 83 учесника
 • Технике учења – одржано 7 семинара, 206 учесника
 • Рад са децом из маргинализованих група – одржано 6 семинара, 147 учесника
 • Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима, деци са сметњама у развоју у школи, предшколској установи – одржано 6 семинара, 171 учесник

У априлу и мају је остварена сарадња са Регионалним центаром за животну средину. Друштво је пружило помоћ при анкетирању ученика у средњим школама на тему информисаности о одрживом развоју. Председница је изјавила да верује да ће та тема тек бити актуелана, и да се у тој области отвара простор за даљи рад, развој и сарадњу са институцијама које се баве овом облашћу. Овом приликом се захвалила колегиницама  из средњих  школа које су помогле да се ово истраживање обави.

Претходне године Друштво је учествовало у пројекту који финансира фондација Темпус. Реализован је пројекат Ерасмус +, на тему: „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“ који је реализован у периоду од  1. јула 2017. године до 30. јуна 2018 године. Председница је додала, да у наредном циклусу слања предлога пројекта за фондацију Темпус Друштво није конкурисало због организационих и временских ограничења, али се нада  да ће у будућим пројектима мобилности тек  учествовати.

Остварена је сарадњи  са ЦИП-ом (Центар за интерактивну педагогију) кроз рад на пројекту под називом „Заједно за децу“. Планирано је да пројекат траје од  1. августа 2018. године до 30. јуна 2019. године. Рад на овом прјекту се односи на сарадњу са предшколским установама. Информације о пројекту биће на секцијама и на сајту Друштва.

У септембру је остварена сарадња са Центром за унапређенје живота и рада – ЖИР. Пројекат се односио на промоцију здравих стилова живота и реализацију пројекта у средњим школама на територији београдских општина Стари град и Савски венац на тему „Зашто не бициклираш“.

У току је реализација пројекта са компанијом VIP. Наведена компанија покренула је онлајн платформу о безбедности деце на интернету. Пројекат траје годину  дана са намером и идејама да се продужи његова реализација. На овом пројекту имаће прилику да се ангажују сарадници из подружница.

У претходном периоду писани су пројекти и подносиле су се пријаве код различитих институција и организација: Министарства правде, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и German Marshall Found.

У претходном периоду Друштво је учествовало у предлозима измене закона. На адресу Друштва стизале су  сугестије како од појединаца тако и из подружница. Поднето је 30 интервенција, жалби на одређене чланове у закону, међутим, ниједан није уважен. Очекиване су промене у члану 138 – Закона о основама система образовања и васпитања, који се тиче дефинисања позиције стручног сарадника.

Што се тиче сарадње са медијима, чланови Друштва су у претходном периоду писали више чланака за (Просветни преглед), објављен је текст у (Магазину Политика) и гостовали су у  емисији (Радио Беграда). Председница је истакла да је важно да се у медијима чује глас стуке и професија афирмише на овај начин. Из Просветног прегледа су се огласили да су отворени за сарадњу са Педагошким друштвом. Председница је позвала присутне да шаљу  чланке које ће Друштво прослеђивати Просветном прегледу.

Друштво је у току године настојало да отвори свој простор  за различита дешавања и окупљања чланова. Први сусрет у току прошле године је био са проф. Поткоњаком. Пре Нове године је била промоција књиге издавачке куће Clio „Педагогија аутономије“, Паулa Фреире. Наредно дружење је био у јуну када је педагог Невенка Крагуљац именована у треће звање. Председница истиче да је важно  за све нас да се ти сусрети интензивирају и предлаже да се ова окупљања организују и у подружницима.

Друштво је потписник-оснивач НАРНС-а (Националне асоцијације родитеља и наставника). Биљана Радосављевић потпредседница Друштва је  у Управном одбору ове асоцијације. У току године реализовано је 13 Републичких секције стручних сарадника, 4 састанка Секције предшколских педагога и 4 састанака Управног одбора. У  марту је формирана Секција стручних сарадника у домовима ученика. Управни одбор Друштва је верификовао Секцију педагога у домовима као нову секцију у оквиру Друштва. Чланови Друштва су учествовали и на међународном скупу који је организовао Институт за модерно образовање.

У претходном периоду остварена је сарадња са неколико институција које су пружиле значајну подршку реализације активности Друштва.  Дечји културни ценатар је уступао простор за одржавање Секције предшколских педагога, док су издавачке куће Едука, Клет и Линк група били спонзори и  у великој мери помогли организацију стручног Скупа.

Потом је уследило подношење извештаја о финасијском пословању Друштва. Председница је обавестила да је на крају 2017. године позитиван салдо финансијског пословања Друштва од 56.456,19 динара. Председница је дала детаљан преглед прихода и расхода у претходном периоду везан за часопис „Настава и васпитање“, као и преглед прихода и расхода по свим категоријама: издања књига, Сусрети педагога, приходи и расходи пројекта Ерасмус+, чланарина, плата и осталих трошкова. Након упознавања присутних са Извештајем о раду и финансијском пословању Друштва, извештаји су стављени на гласање и Скупштина их је једногласно усвојила.

Скупштини се следећа обратила Емина Хебиб, подносећи извештај о раду часописа „Настава и васпитање“. Редакција часописа је радила у истом саставу као и у претходне две године, односно у саставу који је дефинисан одлуком Скупштине Педагошког друштва Србије из 2015. године. У претходном периоду одржани су редовни састанци а по потреби сазивани су  ванредни састанци редакције. На адресу редакције часописа  је стигло укупно 125 радова, 2 приказа објављених монографија и 2 прилога поводом обележавања 125 година Катедре за педагогију. Укупно 76 радова су прихваћени за рецензирање у процесу првог прегледа  радова. У скалду са дефинисаним бројем и планираним временским распоредом издања на годишњем нивоу у 2017. години објављена су три броја часописа, са укупно 34 рада. Према дефинисаним категоријама радова који се објављују у научним часописима, објављен је 21 оригинални научни рад и 13 прегледних радова. На енглеском језику писано је пет објављених радова. Укупан број аутора радова објављених током 2017. године је 67 међу којима су пет колега из иностранства аутори или коаутори објављених радова.

Настављена је сарадња са Интитутом за педагогију и андрагагију у смислу уређивања и издавања часописа, као и сарадња и са штампаријом „Службени гласник“ у погледу техничке припреме и штампања часописа. У претходном периоду рађено је на афирмацији индивидиуалних и институцијалних претплата на часопис, обезбиђивању радова колега из иностранства, проширивању листе рецензената.

Формиран је издавачки савет 2017. године. Њега чини пет признатих стручњака из области педагогије и сродних наука из земље и иностранства. Сви чланови редакције су радили одговорно и стручно, тимски и на време су завршавали обавезе.

Проф. др Емина Хебиб обавестила је Скупштину о одлуци  Матичног одбора за друштвене науке надлежног Министарства, да часопис „Настава и васпитање“ не потпада више под категорију  М24  (водећи национални часопис од међународног значаја) већ под категорију М51 (водећи национални часопис). Преузимајући одговорност за све што је постигнуто и рађено, и у намери да изразе макар симболичан протест против овакве одлуке, услова и контекста у коме је ова одлука донета, проф. др Емина Хебиб и проф. др Биљана Бодрошки Спариосу су донеле одлуку да се повуку са места главног и одговорног уредника часописа, о чему су у писаној форми известили Управни одбор Педагошког друштва. На ванредном састанку редакције часописа, у јуну 2018. године, предложене су проф. др Живка Крњаја за главног уредника часописа и проф. др Лидија Радуловић за одговорног уредника часописа. На крају обраћања захвалила се Управном одбору Друштва и редакцији часописа на сарадњи, истичући да је обављање посла уредника представљало професионални изазов, част и задовољство, и да се  овом приликом захваљјује свим сарадницима на пруженој прилици и указаном поверењу. Након подношења извештаја проф. др Емине Хебиб, извештај је стављен на гласање и једногласно усвојен.

Уредница педагошких новина Драгана Спасојевић је поднела  извештај о раду Педагошких новина. Од претходне Скупштине објављена су укупно три броја. Редакција новина се трудила да за Педагошке новине бира текстове који  прате развој и визију Педагошког друштва Србије, да информишу о актуелним дешавањима у областима образовне политике Србије и месту и улози педагога у њима. Подсетила је ко су чланови редакције Педагошких новина и обавестила присутне да је нови члан редакције Ирена Мучибабић уместо Маје Млинаревић. Подноси извештај о текстовима који су били објављени у последња три броја. На крају излагања, Захвалила се председнци и потпредседници Друштва које дају сталну подршку раду редакције, члановима редакције који одговорно и савесно испуњавају обавезе, и свима који су учествовали и давали допринос Педагошким новинама. Позвала је педагоге да пишу у још већем броју и објављују своје радове, да бележе оно што сматрају да је корисно да чују колеге и да на овај начин обавештавају о ономе што професионалн раде. Обавестила је присутне да је у припреми  октобарски број и да очекује пуно предлога од присутних делегата.

Извештај о раду сајта поднео је Алекса Еремија. Од претходне Скупштине објављено је 87 чланака и вести на сајту. Објављиване  су вести из Друштва, подружница, вести о семинарима. У протеклом периоду на сајту су били нарочито актуелни правилници, информације о пројектима, извештавање о Републичкој секцији стручних сарадника. Оно што је важно и на чему се интензивно ради је оптимизација сајта за све уређаје, будући да све више посетилаца сајта користи уређаје као што су мобилни телефони и таблети. Информације о Друштву су присутне на друштвеним мрежама facebook, twitter, linkedln, google+, youtube. У наставку износи статисичке податке о прегледу сајта.

У наредном периоду формираће се интерна мрежа која ће бити искључиво доступна члановима Друштва.  Предности овог пакета су да ће информације из Друштва стизати на један налог, без оптерећења мејла. Овом услугом омогућено је повезивање више налога (пословног, личног) и  истовремени рад на заједничким документима.

Додаје да је у плану да се направи неколиго googl-дискова који ће бити дељиви са свим члановима Друштва. Дискови ће садржати: прилоге које ће слати чланови, вести из Друштва, примере добре праксе… Круна тог пакета је googl учионица, софтвер који се састоји из разлитих тематских области. Најављено је да ће у току наредних месеци чланови бити обавештени о начину коришћења  и да ће добити приступ за нови систем.

Извештај Републичке секције  стручних сарадника подноси Невенка Крагуљац. Истиче да је Републичкој секцији придружена секција психолога средњих школа. У оквиру Републичке секције организовани су сусрети сваких месец дана о актуелним и важним темама за практичаре. Ангажовани су излагачи из МПНТР, Института за Педагошка истраживања, Института за педагогију, Института за психологију, Катедре за Педагогију и андрагогију, као и института за психологију. Све институције које се баве образовним системом су се увек  радо одазивале и презентовале на Секцији. Координатор секције је позвала присутне да у што већем броју шаљу примере добре праксе које могу да излажу на Секцији. Обавестила је делегате да је  Друштво у преговорима  са Филозофским факултетом и Дечјим културном центром за уступање простора за реализацију Републичке секције. Будући да се у протеклом периоду  често мењао простор одржавања Секције, значајно би било да се обезбеди сталан простор како би се омогућила већа доступност онима који желе да учествују у раду Секције.

Душица Чолаковић  је поднела извештај о раду Секције предколских педагога. Секција  ради две године. Будући да се тек развија, намера чланова Секције је да  мотивишу што већи број предшколских педагога за активно учешће у њеном раду. Један од начина је да се повећа број чланова јесте и реализација састанака ван Београда. У току године одржана су два састанка у Крагујевцу. Прошле године је радио иницијативни одбор за формирање секције, док би у овом периоду његове обавезе требало да преузме радно тело који води Секцију. Потом подноси извештај о активностима, састанцима и темама које су реализоване у претходном периоду у оквиру Секције.

Инцијативни одбор секције је у марту 2017.  покренуо иницијативу давање предлога и коментара за измену законских и подзаконских аката којима се регулише рад стручних сарадника – Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника и Правилник о оснивању и почетку рада ПУ којим се регулише норматив за број васпитних група чији рад прати стручни сарадник. Чланови Секције давали су предлоге за нацрт ЗОСОВ-а. На иницијативном одбору су давали предлоге за унапређење рада сајта и формирање одељка на сајту намењеног запосленим у предшколским установама.

У току године одржавани су састанци Секције на теме: „Улога педагога у развијању праксе дечјих вртића“, „Примена метода и техника неформалног образовања“, „Евалуација и неформално образовање“. Учесници мобилности на пројекту ЕРАСМУС+ учествовали су на Републичкој секцији стручних сарадника на којој су известили о својим активностима у оквиру пројекта и о условима и захтевима које је требало испунити приликом пријављивања на конкурс.

У току протекле године чланови Секције су учествовали на различитим конференцијама и пројектима. У априлу прошле године учествовали су на националној конференцији под називом „Укључивање деце из  осетљивих група у предшколски систем“ и сарађивали су са ЗВКОВ-ом у реализација фокус група у оквиру пројекта „Развој критеријума за процену васпитно-образовних установа којима ће се доделити посебно признање за квалитетан рад“. У септембру 2019. године учествовали су на завршној конференцију у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3“. Потом је  поднет детаљан извештај о пројекту Ерасмус +   под називом „Подршка професионаном развоју стручних сарадника у предшколским установама“ и реализованим активностима у оквиру пројекта. Истиче као посебне доприносе  учешћа на овим пројекту – оснаживање чланова Секције  да и у будуће учествују у сличним пројектима  и видљивост Педагошког друштва на европском плану.

Након усвајања извештаја о раду Републичке секције предшколских педагога следили су извештаји о раду подружница.

Извештај о раду Актива стручних сарадника Суботице подноси Маргарета Уршал. Актив броји око 40 стручних сарадника који се састају 4 до 5 пута годишње. Актив постоји 33 године. Неке од тема о којима је било речи  на састанцима актива су: Извештај стручног сарадника-психолога о Валдорвској школи педагогије у Загребу у оквиру пројекта мобилности, Представљање и упознавање актива са променама у гимназијском образовању, Планска документа у школи –значај планирања и педагошка документација у школи. Један од сталних тема на састанцима актива јесте положај стручних сардника и међусобно оснаживање колега како би радили квалитетно и побољшали професионални положај. Истиче да је велики значај оваквих окупљања за стручне сараднике јер  омогућавају размену искустава, уочавање оног што  је значајно за рад и пружање професионалне подршке младим колегама.

Живкица Ђорђевић је поднела извештај о раду Секције педагога Браничевског округа. Раније је Секција окупљала педагоге и психологе, а сада окупља и наставнике, директоре, дефектологе. Секција постоји 40 година и броји око 60 чланова. Један од значајних активности Секције је учешће на пројекату који се односи на заштиту деце од насиља кроз међусекторску сарадњу. Секција Браничевског округа је радила на доношењу документа – Проткол о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања. Чланови Секције присуствовали су конференцији  на којој је било речи о дигиталном, школском и пордничном насиљу. У оквиру заједничког рада чланва Секције настала је брошура – Заштита деце од насиља кроз међусекторску сарадњу. Једна од тема састанка је било учешће на Ерасмус + пројекту и боравку у Италији. Чланови Секције су присуствовали предавању – Извођачка трема и начини  за њено превазилажење.

Марија Башћаревић подноси извештај о раду подружнице Шумадијског округа. У школској 2017/18. години Подружница Шимадијског округа радила је на два нивоа, као актив стручних сарадника (психолога и педагога) на нивоу града Крагујевца и на нивоу Шумадијског округа. Укупно је одржано 5 састанака градског Актива стручних сарадника и 1 на нивоу округа. Тема које су обрађиване у оквиру  састанака су: Презентација школе „Свети Сава“ и њених резултата, Минимална педагошка интервенција (сет активности, мера, иницијатива) која треба да успостави методолошки оквир стандардизације процеса каријерног вођења, кроз рад тимова, Рад Интересорне комисије – извештај о раду, питања и одговори, Могући облици сарадње Саветовалишта за брак и породицу и стручних сарадника, Појачан васпитни рад у школама (појам, како се реализује, евиденција, препоруке, улога стручног сарадника), Представљање дидактичког материјала за рад са децом са сметњама у развоју (дефектолози), Пример модела размене информација о деци на нивоу предшколских установа и основних школа, Преузимање упитника који је осмишљен за за потребе истраживања за област инклузија.

Весна Богићевић извештава о раду подружнице Краљево. Подружница ради већ 21 годину и  броји од 45 до 50 чланва. Реализује се око 6 састанака у току године и чини је Секција педагога и психолога. Неке од тема које су реализоване у току године су: Измене Закона о систему образовања и васпитања, Измене у Правилнику о стручном усавршавању, Ивештај о одржаном стручном скупу педагошког друштва, SHARE пројекат – подели искуство, ИПА  пројекат, Презентација Дома ученика средњих школа, Нови планови и програми – заједнички рад на табелема који се примењују на нивоу општине.

Александра Петковић је известила о раду подружнице Нишавског округа. У току прошле године је одржано девет састанака. Неке од тема којима су се бавили на састанцима подружнице су: Електронска база за индивидуализовано праћење образовних постигнућа и понашања ученика, Представљање резултата истраживања „О идолима и идеалима ученика“. На позив Друштва  чланови Подружнице дали су предлоге за активности које треба уврстити у Правилник о друштвено корисном и хуманитарном раду који је био у изради. Неки од педагога су на састанку изнели предлоге које су дали Ученички парламенти њихових школа. Чланови Подружнице су износили своја знања и искуства у раду са ученицима са дислексијом – начинима рада и подршке, оцењивања постигнућа и сл., Теме састанака су биле и: Преношење искуства у реализацији пројекта у којем су учествовале основне школе и предшколска установа, Електронски дневник и пример развоја предузетничких компетенција код ученика – примери добре праксе, Унапређивање процедура које доприносе побољшању интеракције установе, породице и локалне заједнице (из угла стручног сарадника), Специфичне сметње у учењу (дислексија, дисграфија и АДХД), Чланови Подружнице су у школској 2017/2018. години покренули истраживање „Примена савремене технологије у настави“ са циљем да се сагледају услови у школама за примену ИКТ-а у настави и учесталост примене у наставном и ваннаставном раду.

Виолета Захаријев је поднела извештај о раду Стручног актива општине Младеновац за претходну годину. Актив окупља педагоге и психологе општине Младенвац. Састанке одржавају једном месечно и раде дуг низа година. Истиче као најзначајније активности: сарадњу која је  везана за самоевалуацију рада школе, подршку у раду са децом са тешкоћама у учењу, сарадњу везану за протокол о посматрању часа на основу новог правилника и упућивање протестног писма поводом платних разреда које су упутили надлежним институцијама.

С обзиром на одступање од планиране временске динамике, предлог председнице је да се направи измена у предвиђеном дневном реду и да се након паузе одржи свечани део са доделама награда, именвање главног и одговорог уредника часописа, као  и последња тачка дневног реда – разно. Присутни су се једногласно сложили  са предложеним изенама дневног реда.

 1. Свечани део Скупштине- Уручење награда и признања Друштва

Председница званично поздравља присутне и захваљује се члановима  Комисије за доделу награда и признања: Ирени Мучибабић, Драгани Спасојевић и Гордани Миловановић, на ангажовању у пословима Комисије, као и присутним делегатима и добитницима награда и признања у чију част се ове године организује свечани део Скупштине.

Добитници награда и признања Педагошког друштва Србије су:

Невенка Крагуљац – добитница  захвалнице за остваривање циљева Педагошког друштва Србије, постигнуте резултате у вођењу Републичке секције.

Драгана Павловић Бренеселовић – добитница захвалнице за вишегодишњу сарадњу, допринос развоју и јачању угледа Педагошког друштва Србије.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – захвалница за Завод који све ове године Педагошко друштво Србије и педагоге доживљава као значајан ресурс у мнгим активностима који заједнички реализује са Педагошким друштвом, а који су од системског значаја за квалитет образовно-васпитног рада уопште.

Биљана Радосављевић – плакету за постигнуте изузетне резултате у остваривању циљева развоја и унапређивања рада Педагошког друштва.

Соњи Жарковић – ПДС постхумно додељује плакету за изузетне заслуге у јачању угледа, афирмације, развоју визије Педагошког друштва Србије.

Професору Николи Поткоњаку – признање за животн дело, изузетни допринос педагогији као науци и дугогодишњи рад у оквиру Педагошког друштва Србије  у циљу афирмације струке.

 1. Именовање главног и одговорног уредника часописа „Настава и васпитање“

Маја Врачар је најавила следећу тачку дневног реда – именовање нових уредника часописа „Настава и васпитање“. Присутни делегати Скупштине су једногласно усвојили предлог за именовање проф. др Живке Крњаје за главног уредника часописа и проф. др Лидије Радуловић за одговорног уредника часописа „Настава и васпитање“.

 1. Разно (стручно-научни скуп „Образовна политика и пракса: у складу или у раскораку?“, предстојећи јубилеј Педагошког друштва Србије, положај педагога у платним  разредима…)

Председница Друштва је рекла да је стручно-научни скуп који је планиран да се одржи у сптембру одложен због малог броја пристиглих радова. Скуп је одложен за 25. и 26. јануар 2019. године. Позвала је присутне да пишу  и да подстичу колеге из подружница да шаљу радове.

Подсећа присутне да се следеће године обележава јубилеј – 70 година постојања Друштва. Друштво планира  низ активности, као и објављивање монографије. Председница позива присутне да шаљу предлоге о активностима које могу да се организују тим поводом.

Председница Друштва је обавестила делегате о активностима и предузетим мерама  Педагошког друштва Србије и Друштва психолога Србије поводом положаја педагога-стручних сарадника у предложеној Радној верзији система платних разреда у РС. Навела је да се извештај о томе већ неко време налази на сајту Друштва. Захвалила се на писмима подршке која су упућена на адресу Друштва. Обавестила је да су на адресу Друштва пристигла писма подршке (управнице одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Друштва директора Србије, великог броја подружница и појединаца).

Председница Друштва се на затварању Скупштине захвалила у име радног председништва и у њено име свим делегатима који су били присутни и допринели раду Скупштине, а Филозофском факултету на успешној сарадњи у реализацији овогодишње Скупштине.

У Београду 28.9.2018. године

Записничар
Јелена Јовановић

Председница Педагошког друштва Србије
Наташа Стојановић

Скупштина ПДС

Фотогалерија