Информације о предузетим корацима – положај педагога-стручних сарадника у предложеној Радној верзији система платних разреда у РС

589

Као што смо најавили у Педагошким новинама информишемо вас о корацима које предузима Педагошко друштво Србије, а која се односе на положај педагога-стручних сарадника у предложеној Радној верзији система платних разреда у РС.

Све предузете активности до сада као и у будуће спроводимо заједно са Друштвом психолога Србије, јер смо препознали да је наш положај подједнако угрожен и непризнат и да је важно, с обзиром да нас закон препознаје као стручне сараднике, да иступамо заједнички.

Информацију у ком смо платном разреду, односно платној групи сазнали смо из медија.  Због тога смо се званично обраћали  у два наврата (13.07. и 31.08.) МПНТРу, односно министру и до данас нисмо добили никакав одговор нити позив на састанак.

Исто писмо/обраћање упутили смо Министарству за државну управу и локалну самоуправу, министру Ружићу, од кога такође нисмо добили одговор. (писмо у прилогу).

У међувремену је Актив стручних сарадника основних и средњих школа из Ужица упутио Протесно писмо на више адреса. (писмо у прилогу).

Обратили смо се Друштву директора школа Србије и од њих смо добили писмо подршке које је прослеђено МПНТРу,  министру Шарчевићу. Писмо је прослеђено 10.09. (писмо у прилогу).

Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду послало је писмо подршке 17.09. МПНТРу, господину Шарчевићу. (писмо у прилогу).

Све ово време нико није био спреман да нам да било какву званичну информацију нити образложење зашто су се педагози и психолози нашли у нижем платном разреду у односу на наставнике. Важно је да знате да нити Друштво нити ико од наших чланова није био укључен нити питан у било којој фази израде Предлога система платних разреда. Значај, обим, сложеност  и квалитет послова педагога и психолога  јасно се чита и из Каталога занимања који је објављен маја 2018. године (извод из Каталога у прилогу). Најновији предлог о платном разреду за одељењске старешине додатно нас деградира и ставља у још лошији положај.

Позивамо вас да доставите своје предлоге и иницијативе у вези са овим питањем или путем мејла Друштву или преко својих представника/подружница. На Скупштини ПДСа која ће се одржати крајем септембра, планирано је да се размотре предлози даљих активности Друштва по овом питању.

Актиности за увиђање значаја и положаја  педагога у установама су  врло тешке и сложене и  оне у великој мери зависе од снаге (величине и квалитета) самог Друштва. Та снага смо сви ми запослени у  установама на пословима педагога-стручних сарадника. Зато је важно  да јачамо рад својих подружница, а преко њих и самог Друштва.

С поштовањем,
Наташа  Стојановић, председница ПДСа

ПРИЛОЗИ:

Преузми документ (DOCX, 16KB)

Преузми документ (DOCX, Unknown)

Преузми документ (DOCX, 17KB)

Преузми документ (DOC, Unknown)

Преузми документ (DOCX, Unknown)