У понедељак 11. 6. 2018. у 12 часова у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању одржаће се ХИТАН ванредни састанак Подружнице педагога Нишавског округа.

Како су све школе у обавези да до 1. 7. 2108. усвоје школске програме (или анексе) у складу са новим правилницима о програму наставе и учења, главна тема састанка јесте израда школских програма. На позив чланова Подружнице излагање на ову тему имаће Милена Мишић, саветник у Школској управи Ниш. Накнадне индивидуалне консултације у вези са израдом школског програма са Миленом Мишић неће бити могуће!

Дневни ред састанка:

1. Школски програм (излагање и дискусија) – Милена Мишић, саветник у Школској управи Ниш

2. Разно

Присуство састанку Подружнице педагога део је стручног усавршавања педагога.

Напомињем да Подружницу педагога Нишавског округа чине сви педагози који раде у школама које припадају Школској управи Ниш и молим директоре да омогуће педагозима присуство састанцима. Добродошле су и колеге из других округа.