Sastanak Podružnice pedagoga Nišavskog okruga održaće se u utorak 24.4.2018. godine u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sa početkom u 12 časova.

Dnevni red sastanka:

  1. Specifične smetnje u učenju (disleksija i ADHD) – Nataša Kovačević, Predsednik udruženja MA defektolog – ologofrenolog
  2. 2. Istraživanje pedagoške prakse
  3. 3. Razno

Podsećam da je prisustvo sastanku Podružnice pedagoga deo stručnog usavršavanja pedagoga.

Srdačan pozdrav,

Aleksandra Petković
predsednik Podružnice pedagoga Nišavskog okruga