Sastanak Podružnice pedagoga Nišavskog okruga održaće se u petak, 26.05.2017. godine u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, sa početkom u 12 časova

Dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka (u prilogu)
  2. Razmatranje nacrta Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i priprema predloga za slanje PDS-u (dokument u prilogu)
  3. Razno

Srdačan pozdrav,
Sunčica Stanković Radivojević
predsednik Podružnice pedagoga Nišavskog okruga