Републичка секција стручних сарадника одржаће се 09. маја 2017. године

135
Републичка секција стручних сарадника одржаће се 09. маја 2017. године у 12 часова у Првој економској школи, Цетињска 5-7, Београд. 
  1. ” Ексцесивно пијење код младих”, др Наташа Достанић, психијатар, руководилац одељења за алкохолизам и политоксиокоманију Специјалне болнице за болести зависности
  2. „Улога стручних сарадника у имплементацији дуалног модела средњег стручног образовања“ ,  Мирјана Бојанић, саветник -координатор Центра за стручно образовање и образовање одраслих, ЗУОВ
  3. Разматрање предлога Закона о систему образовања и васпитања
  4. Разно