Услед великог интересовања, Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију обавештава све заинтересоване педагоге да је утврђен још један термин за одржавање Обуке за примену теста ТИП-1 (кат.бр. 487). Напомињемо да је ова обука ОБАВЕЗНА за педагоге који у свом раду користе тест ТИП -1.

Рок за пријаву је продужен: 28. фебруар 2017. год    10.март 2017.године

Реализација програма обуке у трајању од два дана (14 сати стручног усавршавања) је планирана за 16. и 25.март 2017. Полазници, по завршетку обуке, добијају уверење о савладаном програму стручног усавршавања.

Цена семинара износи 13 000 РСД (у цену је урачунат ПДВ).

Сви заинтересовани се могу пријавити на телефоне Друштва психолога Србије, Центра за примењену психологију 011/32 32 961,  30 35 131,  063/ 27 52 36 или путем

e-mail aleksandra@dps.org.rs. Приликом пријаве, потребно је доставити следеће податке:

  • Уколико сами плаћате обуку доставите нам Ваше име, презиме, адресу и контакт телефон (пожељно је мобилни) и матични број (ЈМБГ).
  • Уколико обуку плаћа Ваша школа потребно је доставити Ваше име, презиме, контакт телефон, као и податке за идентификацију школе (пун назив, адреса, ПИБ, матични број школе и факс).

Контакт особа: Александра Митровић.

Прецизније информације о месту и времену почетка обуке биће благовремено саопштене свим пријављеним полазницима након формирања групе.