Republička sekcija stručnih saradnika održaće se 18.01.2017. godine u 14h u Prvoj ekonomskoj školi, Cetinjska 5-7, Beograd.

Dnevni red:

  1. Prezentacija vodiča za odeljenske starešine “Korak napred u saradnji škole i roditelja”, Biljana Radosavljević, predsednica Pedagoškog društva Srbije
  2. “Razvoj istraživačke prakse u školi” – dr Ivana Đerić i dr Slavica Maksić, Institut za pedagoška istraživanja
  3. Razno