Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 25. i 26. septembra 2016. godine organizovan je naučni skup pod nazivom „VREDNOVANjE U VASPITNO-OBRAZOVNOM PROCESU”. Skup su organizovali Pedagoško društvo Srbije i Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakultet u Beogradu u okviru Susreta pedagoga.

Dvodnevni naučni skup organizovan je kroz plenarni rad i rad u sekcijama koje su grupisane oko nekoliko tematskih celina.

U plenarnom delu naučnog skupa učesnicima su se obratili prof. dr Vojislav Jelić, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Dragana Pavlović Breneselović, upravnik Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Biljana Radosavljević, predsednica Pedagoškog društva Srbije, ukazujući na važnost ove teme za razvoj obrazovno-vaspitnog sistema ne samo kod nas nego uopšte u svetu, a posebnu pažnju privukla su plenarna predavanja:
• Evaluacija u eksplicitnom i implicitnom silabusu, prof. dr Ana Marjanović-Shane, Hill College, Philadelphia, USA;
• Vrednovanje nivoa i kvaliteta obrazovnog postignuća, prof. dr Radovan Antonijević, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
• Vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovne prakse iz perspektive praktičara, prof. dr Živka Krnjaja, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
• Vrednovanje kvaliteta obrazovnih ustanova – pregled evropskih praksi i trendova, dr Gordana Čaprić, Zavod za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja.

Naučni skup po plenarnim predavanjima realizovao se radom u sekcijama:
• Samovrednovanje u vaspitno-obrazovnom procesu: različite perspektive;
• Potencijali i ograničenja spoljašnjeg vrednovanja vaspitno-obrazovnog procesa;
• Mogućnosti unapređivanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa;
• Uloge učesnika u unapređivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa;
• Izazovi i dileme u oblasti vrednovanja vaspitno-obrazovnog procesa;
• Pedagog u razvijanju kulture dečjeg vrtića;
• Aktuelni problemi i pitanja samovrednovanja i eksternog vrednovanja vaspitno-obrazovnih, obrazovno-vaspitnih i drugih ustanova koje pružaju različite oblike podrške i pomoći deci i mladima.

Skupu je prisustvovao veliki broj istraživača i praktičara iz cele Srbije. Na skupu su se kritički preispitivala aktuelna pitanja, dileme i problemi, razmenjivala su se najnovija naučna saznanja, kao i iskustva u oblasti vrednovanja u vaspitno-obrazovno procesu. Na osnovu rezultata evaluacije vidimo da su učesnici visoko ocenili sadržaj i teme skupa, organizaciju samog skupa, kao i kvalitet predavanja, diskusija i korist od samog skupa. Pokazalo se da je skup jako važno mesto okupljanja, pre svega pedagoga, ali i drugih zaposlenih u vaspitno-obrazovnim institucijama, prilika da se razmene iskustva, ideje, da se međusobno povežu i profesionalno osnaže.