На Филозофском факултету Универзитета у Београду 25. и 26. септембра 2016. године организован је научни скуп под називом „ВРЕДНОВАЊЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ”. Скуп су организовали Педагошко друштво Србије и Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултет у Београду у оквиру Сусрета педагога.

Дводневни научни скуп организован је кроз пленарни рад и рад у секцијама које су груписане око неколико тематских целина.

У пленарном делу научног скупа учесницима су се обратили проф. др Војислав Јелић, декан Филозофског факултета Универзитета у Београду, проф. др Драгана Павловић Бренеселовић, управник Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Биљана Радосављевић, председница Педагошког друштва Србије, указујући на важност ове теме за развој образовно-васпитног система не само код нас него уопште у свету, а посебну пажњу привукла су пленарна предавања:
• Евалуaција у експлицитном и имплицитном силабусу, prof. dr Ana Marjanović-Shane, Hill College, Philadelphia, USA;
• Вредновање нивоа и квалитета образовног постигнућа, проф. др Радован Антонијевић, Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду;
• Вредновање квалитета васпитно-образовне праксе из перспективе практичара, проф. др Живка Крњаја, Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду;
• Вредновање квалитета образовних установа – преглед европских пракси и трендова, др Гордана Чапрић, Завод за вредновање образовања и васпитања.

Научни скуп по пленарним предавањима реализовао се радом у секцијама:
• Самовредновање у васпитно-образовном процесу: различите перспективе;
• Потенцијали и ограничења спољашњег вредновања васпитно-образовног процеса;
• Могућности унапређивања квалитета васпитно-образовног процеса;
• Улоге учесника у унапређивању квалитета васпитно-образовног процеса;
• Изазови и дилеме у области вредновања васпитно-образовног процеса;
• Педагог у развијању културе дечјег вртића;
• Актуелни проблеми и питања самовредновања и екстерног вредновања васпитно-образовних, образовно-васпитних и других установа које пружају различите облике подршке и помоћи деци и младима.

Скупу је присуствовао велики број истраживача и практичара из целе Србије. На скупу су се критички преиспитивала актуелна питања, дилеме и проблеми, размењивала су се најновија научна сазнања, као и искуства у области вредновања у васпитно-образовно процесу. На основу резултата евалуације видимо да су учесници високо оценили садржај и теме скупа, организацију самог скупа, као и квалитет предавања, дискусија и корист од самог скупа. Показало се да је скуп јако важно место окупљања, пре свега педагога, али и других запослених у васпитно-образовним институцијама, прилика да се размене искуства, идеје, да се међусобно повежу и професионално оснаже.