baner-odeljenjski

Педагошко друштво Србије је  4. новембра 2016. године одржало промоцију Водича за одељењске старешине „Корак напред у сарадњи школе и родитеља“. Промоција је реализована у  сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ- ом.

Директор Педагошког музеја, Божидар Зејак,  поздравио је све присутне, изразио задовољство што је промоција уприличена у Музеју и пожелео успех Водичу. Промоцију је водила председница Друштва, Биљана Радосављевић. У име министра Младена Шарчевића,  учеснике скупа је поздравила Јасмина Ђелић, начелник школских управа за Србију. Испред УНИЦЕФ-а  о значају Водича и сарадњи са родитељима  говорила је заменица директора УНИЦЕФ-а у Србији гђа Северин Леонарди.

На промоцији су говориле и Драгана Миловановић, специјална саветница министра и Весна Недељковић, помоћница министра за предшколско и основношколско образовање. Обе су истакле важност  сарадње са родитељима и значај Водича за унапређење сарадње између школе и родитеља. Истакле су да је било потребно објављивање овакве публикације и да је њен квалитет у томе   што наставници могу самостално да  је  користе. Сматрају да ће бити од користи  почетницима и одељењским старешинама   са искуством.

Свој утисак о Водичу дале су и рецензенти, свака из свог  угла, Гордана Цветковић-педагог, координатор Јединице за социјалну инклузију, Весна Шапоњић-педагог, директор ОШ „Чибуковачки партизани“ у  Краљеву  и  Мирјана Секулић-Петровић, професор српског језика  и књижевности, одељењски старешина у Медицинској школи у Новом Саду.

Гордана је истакла да Водич има јасну визију улоге наставника и одраслих и систематично, свеобухватно и илустративно води, саветује и усавршава рад наставника у односу на ученика и у односу на родитеље и остале одрасле у образовно-васпитном процесу школе. Предност овог Водича су и примери из праксе јасно и прецизно везани за одређене ситуације у којима се могу наћи запослени у школи и које могу прилагодити својим потребама.

Приручник подржава  интегративни приступ , зато што има структуру која подразумева  постојање више димензија: тематску, садржинску и  акциону нагласила је Весна Шапоњић. Она је истакла да су у Водичу садржински обухваћени различити сегменти : области , принципи , начини рада и компетенције  одељенског старешине, вредновање и самовредновање рада  и  могући садржаји сарадње са родитељима.

На крају је Мирјана Секулић-Петровић додала да је вредност  Водича  и у начину писања који је динамичан и питак, на одговарајућем нивоу, а разумљив читаоцима различитог профила. Наслов је у потпуном сагласју са садржајем и представља својеврстан сажетак, основну идеју целог Водича, а то је унапређење сарадње одељенског старешине и родитеља.

Председница  Друштва је истакла да је Водич настао у оквиру Пројекта Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља који је реализовало Педагошко друштво Србије уз стручну и финансијску помоћ УНИЦЕФ-а. Поред теоријске основе и  дугогодишњег искуства које ауторке имају у раду са наставницима и родитељима, коришћени су и резултати истраживања спроведеног у 10 градова Србије и мишљења наставника  добијених на фокус групама. Значај Водича за  Педагошко друштво је у томе што по први пут имамо на једном месту сажето дате смернице за рад одељењског стрешине, примере из праксе, богату понуду инструмената и сл. које могу да користе педагози који су носиоци у процесу планирања, као и практичари. Водич је писан са циљем да буде  подрша, ослонац , један од начина да се помогне одељењским старешинама да боље размеју своју улогу и буду успешнији у свом раду.

Поред аутора и великог броја педагога и  наставника основних и средњих школа промоцији су присуствовали Тања Ранковић- координатор програма за младе у УНИЦЕФ-у, Милан Јоксимовић-кординатор школске управе за Београд.

Преузмите водич за одељењске старешине „Корак напред у сарадњи школе и родитеља“:

baner-odeljenjski