Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020)

719

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju – Misija OEBS-a u Srbiji (OEBS) pozivaju zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da učestvuju u elektronskoj javnoj raspravi koja je sastavni deo konsultativnog procesa koji se sprovodi u periodu od 11-30. maja 2016. godine, i pošalju svoje komentare i sugestije na Nacrt Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020) (u daljem tekstu: NAP 1325 SB UN).

Rezolucija 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost (u daljem tekstu: Rezolucija 1325 SB UN), koja je usvojena 31. oktobra 2000. godine, jedna je od najvažnijih rezolucija svetske organizacije u oblasti mira i bezbednosne politike. Ova rezolucija naglašava posledice oružanih sukoba na žene i devojke i važnost uloge žena u izgradnji mira i postkonfliktnom oporavku zemlje. Tim povodom, Vlada Republike Srbije je 23. decembra 2010. godine, usvojila Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015).

Nakon petogodišnjeg uspešnog sprovođenja Nacionalnog akcionog plana, na predlog Ministarstva odbrane, kao ovlašćenog predlagača, Vlada Republike Srbije je 25. decembra 2015. godine donela odluku o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020) (u daljem tekstu: Radna grupa). Radi usmeravanja rada Radne grupe, Politički savet Vlade je doneo Smernice za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020), a Radna grupa je izradila Nacrt tog dokumenta, koji možete naći u prilogu.

Proces javnih konsultacija o Nacrtu NAP 1325 SB UN, na molbu Radne grupe i Ministarstva odbrane, realizuje Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, Misijom OEBS-a u Srbiji, kao i organima lokalne samouprave uz podršku Stalne konferencije gradova i opština Srbije.

Paralelno sa elektronskom javnom raspravom, održaće se i konsultativni sastanci sa organizacijama civilnog društva u pet gradova u Republici Srbiji, dok je finalna rasprava planirana u Beogradu, 10. juna 2016. godine.

U cilju obezbeđivanja širokog konsultativnog procesa o Nacrtu NAP 1325 SB UN i uključivanja svih zainteresovanih aktera u javnu debatu, pozivamo Vas da se odazovete ovom pozivu i date svoj aktivni doprinos u sprovođenju javnih konsultacija.

Molimo da Vaše komentare i sugestije na odgovarajućem obrascu koji se nalazi u prilogu, pošaljite na e-adresu: drustvo@pedagog.rs do 28. maja 2016. godine.

Preuzmi dokument (PDF, Unknown)

 

Preuzmi dokument (DOC, 12KB)

 

Preuzmi dokument (DOC, 53KB)