Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020)

842

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Министарство омладине и спорта и Организација за европску безбедност и сарадњу – Мисија ОЕБС-а у Србији (ОЕБС) позивају заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да учествују у електронској јавној расправи која је саставни део консултативног процеса који сe спроводи у периоду од 11-30. маја 2016. године, и пошаљу своје коментаре и сугестије на Нацрт Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020) (у даљем тексту: НАП 1325 СБ УН).

Резолуција 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност (у даљем тексту: Резолуција 1325 СБ УН), која је усвојена 31. октобра 2000. године, једна је од најважнијих резолуција светске организације у области мира и безбедносне политике. Ова резолуција наглашава последице оружаних сукоба на жене и девојке и важност улоге жена у изградњи мира и постконфликтном опоравку земље. Тим поводом, Влада Републике Србије је 23. децембра 2010. године, усвојила Национални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015).

Након петогодишњег успешног спровођења Националног акционог плана, на предлог Министарства одбране, као овлашћеног предлагача, Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела одлуку о образовању Радне групе за израду Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020) (у даљем тексту: Радна група). Ради усмеравања рада Радне групе, Политички савет Владе је донео Смернице за израду Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020), а Радна група је израдила Нацрт тог документа, који можете наћи у прилогу.

Процес јавних консултација о Нацрту НАП 1325 СБ УН, на молбу Радне групе и Министарства одбране, реализује Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Министарством омладине и спорта, Мисијом ОЕБС-а у Србији, као и органима локалне самоуправе уз подршку Сталне конференције градова и општина Србије.

Паралелно са електронском јавном расправом, одржаће се и консултативни састанци са организацијама цивилног друштва у пет градова у Републици Србији, док је финална расправа планирана у Београду, 10. јуна 2016. године.

У циљу обезбеђивања широког консултативног процеса о Нацрту НАП 1325 СБ УН и укључивања свих заинтересованих актера у јавну дебату, позивамо Вас да се одазовете овом позиву и дате свој активни допринос у спровођењу јавних консултација.

Молимо да Ваше коментаре и сугестије на одговарајућем обрасцу који се налази у прилогу, пошаљите на е-адресу: drustvo@pedagog.rs дo 28. маја 2016. године.

Преузми документ (PDF, Unknown)

 

Преузми документ (DOC, 12KB)

 

Преузми документ (DOC, 53KB)